Aşçı Ve Aşçı Yardımcılığına Atanan Personelin Özlük Haklarına İlişkin Taleplerimizi İlettik - Duyurular
Duyurular // 14 Şubat 2022 Pazartesi

Aşçı ve Aşçı Yardımcılığına Atanan Personelin Özlük Haklarına İlişkin Taleplerimizi İlettik

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğüne

Millî Eğitim Bakanlığı 2021 yılı ekim ayında “Sözleşmeli Destek Personeli” statüsünde aşçı ve aşçı yardımcısı kadrosuna personel alımı için ilana çıkmış ve bu kadrolara personel alımı gerçekleştirmiştir. Görev için müracaat eden binlerce aşçı ve aşçı yardımcısı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda ve yurtlarda istihdam edilmiştir.

Sendikamıza, aşçı ve aşçı yardımcılarının göreve başlamalarından bu yana birçok şikâyet ulaşmaktadır. Aşçı ve aşçı yardımcılarının karşılaştığı bazı sorunlar şunlardır.

Bu görevleri yapan aşçı ve aşçı yardımcılarının bir unvan tanımı bulunmamaktadır. Görev tanımlarını net yapılmamıştır. Birçok yerde personel eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılı işler aşçılara ve aşçı yardımcılarına yüklenmektedir. Asli görevleri olan yemek yapmanın dışında yerleri paspaslamak ve temizlik yapmak gibi görevler bunlara yüklenmeye çalışılmaktadır.

Aynı zamanda aşçı ve aşçı yardımcılarının çalışma saatleri konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu kadrolarda istihdam edilen aşçı ve aşçı yardımcılarının haftalık çalışma süreleri net olarak tanımlanmalı uygulamalardaki karışıklığa son verilmelidir.

Sözleşmeli destek personeli sınıfında görev yapan bu arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazladır. Meslek sınıfında yer alması gereken aşçılık mesleğinin aşçı veya aşçı yardımcısı ayrımı yapılmaksızın teknik hizmetler sınıfında yer alması ve yardımcı hizmetler sınıfından bir an önce çıkarılması yaşanan sorunları ortadan kaldıracaktır.

Aşçı ve aşçı yardımcılarının haftalık çalışma süreleri konusunda da bir belirsizlik söz konusudur. Bunun yanı sıra meslek etiğine uygun şekilde hazırlanacak olan bir görev tanımlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile de görüşülerek mümkün olan en kısa sürede mevzuat ve yönetmeliklerde yer almasının sağlanması da yaşanan sorunları ortadan kaldıracaktır. Bunlar Sözleşmeli destek personeli statüsünde işe alınmışlardır fakat işçi çalışma saatlerine göre çalıştırılmaktadırlar. Buna benzer sıkıntıların yaşanmaması, uygulamadaki farklılıkların ortadan kalkması ve karışıklıkların giderilmesi için Bakanlığımızın gerekli çalışmaları yapması hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Oğuz ÖZAT
Genel Başkan
Aşçı ve Aşçı Yardımcılığına Atanan Personelin Özlük Haklarına İlişkin Taleplerimizi İlettik
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik