Deprem Bölgesinden Tayin İsteyen İdarecilerin Haklarının Korunması İçin Resmi Yazı Yazdık - Duyurular
Duyurular // 5 Nisan 2023 Çarşamba

MEB Personel Genel Müdürlüğüne deprem bölgesinden tayin isteyen idarecilerin haklarının korunması için resmi yazı yazdık.

Deprem Bölgesinden Tayin İsteyen İdarecilerin Haklarının Korunması İçin Resmi Yazı YazdıkOkullarında müdür/müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken 06/02/2023 Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sebebiyle olağan üstü hâl ilan edilen illerde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Mazeret ve Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 49. maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrası gereği yer değişikliği talebinde bulunan ve Bakanlığımızca yer değişikliği uygun görülen personel kendisinden kaynaklı olmayan nedenlerle görev süresi devam etmekteyken il değiştirmek durumunda kalmış ve müdür/müdür yardımcılığı haklarını kaybetmiştir.

Deprem felaketinden kaynaklanan hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından yayımlanan 133 No’lu Olağanüstü Hâl Kapsamında Deprem Sebebiyle Yerleşim Yerini Değiştiren Kişilerin Haklarının Korunmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinde ‘’MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramaz.’’ denilmektedir. İlgili maddesi uyarınca; bulunduğu ilde müdür/müdür yardımcısı iken “6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler sebebiyle” görev yeri değişen personelin hak kaybını önlemek adına, atamasının yapıldığı il ve ilçelerde boş bulunan müdür/müdür yardımcısı kadrolarında değerlendirilmesi, boş bulunmaması durumunda haklarının saklı tutularak Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi doğrultusunda ilk atama döneminde haklarının verilmesi yönünde taleplerimizi MEB’ e ilettik.
Deprem Bölgesinden Tayin İsteyen İdarecilerin Haklarının Korunması İçin Resmi Yazı Yazdık
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular