Öğretmen Ve Memurların Ücretli Doğum İzni En Az 6 Ay Olmalıdır - Duyurular
Duyurular // 20 Nisan 2022 Çarşamba

Halen yürürlükteki mevzuata göre; Analık izni 657 sayılı Kanunun 104/A maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmünde, “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir.

Öğretmen Ve Memurların Ücretli Doğum İzni En Az 6 Ay OlmalıdırÇoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.” hükmü ile memur ve öğretmenlere verilen doğum sonrası 8 haftalık doğum izni çok kısa ve yetersizdir. İzin süresinde annenin ihtiyaçları, yeni doğmuş bebeğine dönük bakım ve bağlılık özellikleri ile yine annenin duygusal ve fiziksel yoğunlukları göz ardı edilmiştir.

Çocuğun en önemli gelişim evresi olan, en çok ilgiye, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlara gereksinim duyduğu bu dönemde annesinden ayrı kalması uygun değildir. Hastalıklar ve fiziksel sorunlarla en çok mücadele verdiği yine hastalık ve diğer problemlerin anlık olarak değiştiği bu evrede, bebeğin daha 8. haftasında annesinden mahrum bırakılması insani değildir.

Memur ve öğretmen zaten zorlaşan ekonomik şartlarda ücretsiz izne ayrılamamaktadır. Kendisinin ve çocuklarının ihtiyacı için çalışmaya mecbur haldedir. Anneler, 8 haftalık çocuğu bakıcıya veya akrabaya bırakmak zorunda kalmaktadır.

Bebeğin süt ve bakım ihtiyacı yanında, duygusal bağlılık için de en önemli dönemin 0-2 yaş olduğu bilimsel bir gerçektir. Kanunen hakları olan süt izni ise bazı idareciler tarafından mesnetsiz şekilde engellenmektedir.

8 haftalık bebeği anneden ayırmak vicdani olarak yanlıştır. Anne yakınlığı ve şefkati bebeğin yaşam hakkı için gereklidir.

Eğitim Gücü Sendikası olarak talebimiz: Öğretmen ve memurlara doğum sonrası en az 6 ay ücretli doğum izni verilecek şekilde mevzuatın değiştirilmesidir.

Bu düzenleme özlük hakkından çok, yaşam hakkı, annelik hakkı, insan hakkı içindir. Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM’de grubu bulunan tüm partilerin genel merkezlerine resmi olarak talepte bulunduk.
Öğretmen Ve Memurların Ücretli Doğum İzni En Az 6 Ay Olmalıdır
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular