Lgs-yks Tercih Dönemi Çalışma Saatleri İçin Eylem Kararımızı Aldık - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 28 Haziran 2024 Cuma
LGS-YKS Tercih Dönemi Çalışma Saatleri için Eylem Kararımızı AldıkGenel Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Oğuz ÖZAT başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeyi karara bağlamıştır. 

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Tercih Dönemi 28 Haziran- 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihleri ise henüz açıklanmamıştır.  Tercih Danışmanlığı görevlerini, Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda gerçekleştirmektedir. Yaz tatili dönemine denk gelen tercih süreci için Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin birçoğu, yaz dönemi seminer çalışmaları ve tatil için gittiği memleketlerinden kilometrelerce yol yaparak görevli oldukları illere geri dönmek zorunda kalmaktadır. Tercih kılavuzunda, tercih dönemlerinin belirtilmemesi, yaz tatilinde başka şehirde olan öğretmenlerin son dakika bilet bulmaya çalışmasına yüksek fiyatlardan bilet alımına neden olmakta aynı zamanda ekstra konaklama ve yol masrafına sebep olmaktadır. 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin “ Rehber Öğretmenleri ilave ek ders ücreti” başlıklı 28’inci maddesinde; “(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir.” Maddesi gereğince; Tercih danışmanlığında görev alan Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlere yaz tatilinde verilen tercih danışmanlığı görevi için görev aldıkları 6 saat çalışma karşılığında 5 saat ek ders ödemesi yapılmaktadır.
İlgili maddeye istinaden tercih dönemi boyunca günlük 5 saat ek ders ödemesi alan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler 6 iş saati çalışmakta yani günlük 1 saat fazladan mesai yapmaktadır. Fazladan verilen 1 saat tercih danışmanlığı görevi angaryayadır. Anayasa’nın 18. Maddesi gereğince memura angarya görev verilmesi yasaktır. Yine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ders ve Konferans ücretleri: başlığı altında Madde 176-(Değişik: 3/4/1998-4359/1 md.) 657 sayılı (Değişik birinci fıkra: 21/3/2006-5473/3 md.) Bu Kanunun 89’uncu maddesine göre; kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık kat sayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” Hükmüne göre, tatil dönemi ve mesai dışı görevlerde maaş karşılığı ek ders verilemez. Ayrıca maaş karşılığı ek ders verilemeyeceğine dönük Elazığ 2. İdare Mahkemesi 2013/1131 Esas, 2014/330 Karar Sayılı ve 29.04.2014 tarihli kararı hukuki emsaldir.
Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu; bu angaryanın önüne geçmek,  oluşan mağduriyeti engellemek için tercih dönemlerinde görev alan Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin günlük 1 saat eksik yatırılan ek ders ödemesinin taraflarına yapılana kadar, isteğe bağlı olarak 28.06.2024-17.07.2024 LGS Tercih Dönemi ve 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için belirlenecek olan YKS Tercih Dönemi tarih aralığı boyunca günlük 5 iş saatini geçmeyecek şekilde tercih danışmanlığı görevi yapma eylem kararı alınmıştır.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları