2022 Kpss Sorularına İlişkin Ösym'den Bilgi Talebinde Bulunduk - Duyurular
Duyurular // 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Genel Merkezi tarafından hazırlanan 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı; Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarında 31.07.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

kpssry

Sendikamıza ulaşan bilgi ve belgeler doğrultusunda, sınavda sorulan bazı soruların özel bir yayınevinin hazırladığı sorularla bire bir aynı olduğu, yayınevine ait yalnızca bir tek deneme sınavında 5 sorunun KPSS’de aynı şekliyle sorulduğu iddia edilmektedir.  Bunun yanı sıra birçok soruda benzerlik bulunduğu öne sürülmektedir. Bu nedenle iddialar hakkında şeffaf bir şekilde açıklama yapılması, şaibeye yer bırakmayarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gereklidir .Sınav değerlendirilmesi 1,5 milyon adayın geleceğini etkileyecek ve bu yönüyle telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Kamu personeli istihdamının şeffaf ve adaletli bir şekilde gerçekleşmesi büyük önem arz etmektedir. Sendikamız sınav sonucunda mağduriyetler yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacaktır.

Eğitim Gücü Sen olarak 2022 KPSS soruları ile ilgili iddialara ilişkin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından aşağıdaki konularda ivedilikle bilgi talebinde bulunduk.

1. Sınav soruları ile ismizikredilen yayınevinin deneme kitaplarında yayımladığı sorular arasında aynı olanlar var mıdır?
2. Sınav sorularıyla ismi zikredilenyayınevinin soruları arasında soru kökünde ve şıklarda büyük bir benzerlik bulunanlar var mıdır?
3. 06-07.08.2022 tarihlerinde yapılacak olan Alan Bilgisi Sınavı ve 14.08.2022 tarihinde yapılacak olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mıdır?
4. Adı geçen iddiaların sübuta ermesi durumunda sınavın iptali söz konusu mudur?

 

 

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular