Hukuk
 • Öğretmene Resen İcap Görevi Verilemez Öğretmene Resen İcap Görevi Verilemez İcap nöbeti ve görevleri ile ilgili MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.11.2022 tarihli yazısının öğretmenlerimize imzalatılarak öğretmenlerimizin üstü kapalı tehdit edildiği ifade edilmektedir. Bu durumla karşılaşan öğretmenlerimiz sendikamıza ne yapacaklarını sormaktadırlar. Hukuk Bilgilendirme // 21 Kasım 2022 Pazartesi
 • Öğretmenler Günü Kutlamalarına Katılmama Eylem Kararı Aldık Öğretmenler Günü Kutlamalarına Katılmama Eylem Kararı Aldık Ekonomik kazanım sağlayan uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alabilmek için PDF notları ile sınava hazırlanmak zorunda bırakılan öğretmenlerin, kariyer basamakları sistemine tepkisi sürüyor. Eylem Kararları // 17 Kasım 2022 Perşembe
 • Ekim 2022 Resmi Yazılar Ekim 2022 Resmi Yazılar Resmi Yazılarımız // 25 Ekim 2022 Salı
 • Süt İzni Süt İzni Örnek Yargı Kararları // 4 Ekim 2022 Salı
 • Kariyer Basamakları Sınavında Görev Almama Eylem Kararı Kariyer Basamakları Sınavında Görev Almama Eylem Kararı 14.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve akabinde uygulanmaya başlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre kariyer basamakları sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Eylem Kararları // 21 Eylül 2022 Çarşamba
 • Resen Görevlendirmeler Eylem Kararı Resen Görevlendirmeler Eylem Kararı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ve diğer bakanlıklara bağlı kurumlarca yürütülen projelerde “eğitim danışmanlığı, eğitim koçluğu, veli ziyareti, ev/kurum ziyareti, adli kurumlarda icap görevi, kitap dağıtımı vb.” görevlerin öğretmenlere tanımlanması mesleğimizin çalışma usul ve esaslarına aykırıdır. Eylem Kararları // 17 Eylül 2022 Cumartesi
 • Eylül 2022 Resmi Yazılar Eylül 2022 Resmi Yazılar Resmi Yazılarımız // 14 Eylül 2022 Çarşamba
 • Ağustos 2022 Resmi Yazılar Ağustos 2022 Resmi Yazılar Resmi Yazılarımız // 14 Eylül 2022 Çarşamba
 • Resmi Olmayan İletişim Kanalları Eylem Kararı Resmi Olmayan İletişim Kanalları Eylem Kararı Öğretmenlerin okul, kurumlarca kurulan istek dışı şekilde dijital platformlarda gruplara eklenmeleri ve bu platformlardan öğretmenlere mesai saati gözetilmeksizin istek, tebliğ, emir ve yazılar sunulması, Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve hukuka uygun değildir. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • Proje Eylem Kararı Proje Eylem Kararı Millî Eğitim Bakanlığı, çeşitli kurumlarla yürüttüğü projelerde, okullardan bu projelere katılım sağlanmasını istemektedir. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan projeler maalesef birçok yerde okul müdürlerinin dayatmasına dönüşmüştür. Okul müdürleri “Her öğretmenin katılması zorunludur.” gibi mesajlar yollamaktadır. Projelerin çoğunda, proje çalışanlarına ödenek kalemi bulunduğu halde proje çalışanı öğretmenlere ücret ödenmemektedir. Bu durum öğretmenler için angaryadır ve angarya Anayasamıza aykırıdır. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • Okul Servis Kontrol Eylem Kararı Okul Servis Kontrol Eylem Kararı Okul servislerinin eksiklerini kontrol etme, öğrencilerin servis yoklamasını alma, servise iniş binişlerini sağlama gibi hiçbir mevzuat dayanağı olmayan ve öğretmen asli sorumluluğunda bulunmayan angarya görevler nöbetçi öğretmenlere görev tanımlaması olarak yapılamaz. Bakanlık mevzuatlarında öğretmenlere bu şekilde servis kontrol görevi verilebileceğine dair bir ibare bulunmamaktadır. Öğretmenler nöbet mahallinde gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Görev tanımlarının dışında verilecek görevlerin yasal ve mevzuat dayanağı yoktur. Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 • Mesai Dışı Görevlendirme Eylem Kararı Mesai Dışı Görevlendirme Eylem Kararı 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Rehber öğretmenlerin mesaisi ise 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde 30 saat olarak hükme bağlanmıştır. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.” Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar
 1   2   3   »
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde sorunlarınızın çözümü için “ biz varız “ diyerek yola çıktık mesele ve sorun varsa, çözümü de var diyebilmek, inançla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası “EĞİTİM GÜCÜ SEN “ bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik