Hukuki Takip - Hukuk
DOSYANO AD-SOYAD KONU MAHKEME SON DURUM
1 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi Ankara 9. İdare Mahkemesi 2021/2319
Ankara 7. İdari Dava Dairesi 2022/2480
Ankara 9. İdare Mahkemesi 2023/1019
Dava reddedildi, istinaf başvurusu yapıldı.
İstinaf başvurumuz kabul edildi.
Dosya yeniden karar verilmek üzere Yerel Mahkeme'ye gönderildi.
Savunma geldi, yanıt verilecek.
Son Günü: 16/08/2023
2 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2021/2375 - Ankara 15. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi, karar kesin.
3 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2022/278 - Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi Dava reddedildi, istinaf başvurusu yapıldı. İstinaf dosyası tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
5 ELEKTRİK DAVASI İptal Davası Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2022/2268 YD ret, itiraz edilmeyecek.
Savcı düşüncesine karşı beyan sunuldu.
Karara çıkmasını bekliyoruz.
6 DOĞAL GAZ DAVASI İptal Davası Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2022/827 Dilekçe ret kararı verildi.
Dava yenilenmeyecek.
7 ÜYE ADINA  Sağlık Mazereti Yer Değiştirme 2022/407 - Malatya 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi. Davalı idare istinaf etti, istinafa yanıt verildi.
8 Eğitim Müfettişleri Yönetmelik İptali İptal Davası Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2022/1316 YD ret, itiraz edilmeyecek.
Savcı düşüncesine karşı beyan sunuldu.
Karara çıkmasını bekliyoruz.
9 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2022/487 - Adana 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
10 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2022/490 - Zonguldak İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
11 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2022/542 - Konya 3. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
Davalı idarenin istinaf başvurusu reddedildi, dosya kesinleşti.
12 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2022/572 - Bursa 4. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi. Davalı idare istinaf etti, istinafa yanıt verildi.
13 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2022/3939 YD ret, itiraz edilmeyecek.
Savcı düşüncesine karşı beyan sunuldu.
Karara çıkmasını bekliyoruz.
14 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2022/664 - Samsun 1. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
15 Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği İptal Davası Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2022/2101 YD ret, itiraz edilmeyecek.
Savcı düşüncesine karşı beyan sunuldu.
Karara çıkmasını bekliyoruz.
16 ÜYE ADINA Servis Ücreti 2022/399 -Kütahya İdare Mahkemesi Dava kesin olarak reddildi, istinaf kanun yolu kapalı.
17 ÜYE ADINA Servis Ücreti 2022/400 -Kütahya İdare Mahkemesi Dava kesin olarak reddildi, istinaf kanun yolu kapalı.
18 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2022/1375 - Ankara 8. İdare Mahkemesi Savunmaya yanıt verildi.
Davalı idare süresinde ikinci savunma dilekçesini sunmadı.
Karara çıkmasını bekliyoruz. 
19 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2022/1376 - Ankara 8. İdare Mahkemesi Savunmaya yanıt verildi.
Davalı idare süresinde ikinci savunma dilekçesini sunmadı.
Karara çıkmasını bekliyoruz. 
21 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2022/1147 - Samsun 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
Davalı idarenin istinaf başvurusu reddedildi, dosya kesinleşti.
22 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2022/1148 - Samsun 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi, karar kesin.
24 Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı İptal Davası Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2022/2858 YD ret, itiraz edilmeyecek.
Savcı düşüncesine karşı beyan sunuldu.
Karara çıkmasını bekliyoruz.
25 Aday Öğretmenlik Hizmet Süresi İptal Davası Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2022/2976 YD ret, itiraz edilmeyecek.
Savcı düşüncesine karşı beyan sunuldu.
Karara çıkmasını bekliyoruz.
26 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2022/1013 - Sakarya 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
Davalı idare istinaf etti, istinafa yanıt verildi.
27 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/1062 - Bursa 3. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
Davalı idare istinaf etti, istinafa yanıt verildi.
29 KPSS Suç Duyurusu Ankara CBS Takipsizlik kararı verilmiş fakat henüz tebliğ edilmedi.
30 ÜYE ADINA Tam Yargı Davası 2022/1229 - Bursa 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
31 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/1136 - Sakarya 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
32 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2022/631 - Ankara 25. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
33 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/1142 - Sivas İdare Mahkemesi Dava ret. İstinaf edildi.
34 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2022/1405 - Kocaeli 1. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
İstinafa yanıt verildi.
35 ÜYE ADINA Testör görevlendirmesi 2022/1214 -  Samsun 3. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi. Davalı idare istinaf etmedi.
36 ÜYE ADINA İptal Davası 2022/1569 - Mardin 3. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi, davalı idare istinaf etti.
İstinafa yanıt verilecek.
Son Günü: 18/08/2023
37 ÜYE ADINA Sözlü Mülakat 2022/1686 - Mardin 1. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
İstinafa yanıt verildi.
38 ÜYE ADINA Sözlü Mülakat 2022/1687 - Mardin 1. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
İstinafa yanıt verildi.
40 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/1658 - Mersin 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi, davalı idare istinaf etti.
İstinafa yanıt verilecek.
Son Günü: 18/08/2023
41 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/1486 -  Bursa 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
42 ÜYE ADINA Doktora İzin 2022/1439 - Mardin 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
43 ÜYE ADINA Algoritma 2022/1121 - Manisa 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
İstinafa yanıt verildi.
44 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/2601 - İstanbul 6. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
45 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/2602 - İstanbul 6. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
46 ÜYE ADINA İkinci Okul 2022/1704 - Bursa 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
47 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/2740 - Denizli İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
48 ÜYE ADINA Norm Kadro 2022/2834 - İstanbul 13. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
50 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/1921 - Bursa 2. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
52 ÜYE ADINA İkinci Okul 2022/1510 - Trabzon İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
54 ÜYE ADINA İkinci Okul 2022/1590 - Sakarya 2. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
55 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2022/3064 - İstanbul 4. İdare Mahkemesi Davalı idare süresi içerisinde savunma dilekçesi sunmamış.
56 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/29 - Batman İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
57 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/97 - Denizli İdare Mahkemesi Dilekçe ret kararı verildi.
Dilekçe yenilendi. Dosya iki yeni esas aldı.
(2023/1007 ve 2023/1008)
58 ÜYE ADINA İkinci Okul 2023/103 - Zonguldak İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
59 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/279 - Edirne İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
60 ÜYE ADINA Akademik Kadro 2023/126 - Samsun 2. İdare Mahkemesi Savunmaya yanıt verildi.
YD hakkında karar verilmesi bekleniyor.
61 EĞİTİM GÜCÜ Formasyon Davası 2023/315 - Danıştay 8. Daire Başkanlığı YD hakkında karar verilmesi bekleniyor.
62 EĞİTİM GÜCÜ Toplu Sözleşme 2023/292 - Danıştay 12. Daire Başkanlığı YD hakkında karar verilmesi bekleniyor.
63 ÜYE ADINA Ders Ücreti Farkı 2023/909 - Danıştay 12. Daire Başkanlığı YD hakkında karar verilmesi bekleniyor.
65 ÜYE ADINA İkinci Okul 2023/298 - Kocaeli 2. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
66 ÜYE ADINA Görev Yeri Değişilkiği 2023/236 - Sakarya 2. İdare Mahkemesi Savunmaya yanıt verildi.
68 ÜYE ADINA Tam Yargı Davası 2023/1339 - İstanbul 4. İdare Mahkemesi Dilekçe ret kararı üzerine dilekçe yenilendi. (Eski Esas:2023/615)
69 EĞİTİM GÜCÜ Toplu Sözleşme Ödemesi 2023/649 - Denizli İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
70 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/502 - Bursa 3. İdare Mahkemesi Savunma dilekçesi geldi, yanıt verildi.
71 ÜYE ADINA Sözlü Mülakat - II 2023/413 - Mardin 1. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
72 ÜYE ADINA Sözlü Mülakat - II 2023/414 - Mardin 1. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
73 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/440 - Bolu İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
74 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/511 - Kocaeli 1. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
75 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/357 - Kırıkkale İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
76 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/562 - Kocaeli 2. İdare Mahkemesi Savunma dilekçesi geldi, yanıt verildi.
77 ÜYE ADINA Akademik Kadro 2023/472 - Konya 2. İdare Mahkemesi Savunma dilekçesi geldi, yanıt verildi.
78 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/567 - Kocaeli 2. İdare Mahkemesi Dava kabul edildi.
79 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/565 - Gaziantep 2. İdare Mahkemesi 19/04/2023 tarihinde dava açıldı.
80 ÜYE ADINA Akademik Kadro 2023/1808 - Van 3. İdare Mahkemesi 26/05/2023 tarihinde dava açıldı.
82 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2023/770 - Erzurum 2. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
83 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/479 - Konya 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
84 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/651 - Bursa 4. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
85 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/3201 - Danıştay 12. Daire Dosya Danıştay'a gönderildi. 
(Eski Mahkemesi 2023/612 - Kocaeli 2. İdare Mahkemesi)
86 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2023/518 - Konya 2. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
87 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/550 - Bolu İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
88 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/555 - Sakarya 2. İdare Mahkemesi Ankara 20. İdare Mahkemesi tarafından yetkisizlik verilerek Sakarya İdare Mahkemesine gönderildi.
89 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/946 - Ordu İdare Mahkemesi 08/05/2023 tarihinde dava açıldı. (Eski Esas: 2023/582)
14/07/2023 tarihinde dilekçe yenilendi. 
90 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/850 - Ordu İdare Mahkemesi 08/05/2023 tarihinde dava açıldı. (Eski Esas: 2023/583)
04/07/2023 tarihinde dilekçe yenilendi. 
91 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/512 - Samsun 1. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
92 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/733 - Erzurum 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
93 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2023/734 - Erzurum 3. İdare Mahkemesi 08/05/2023 tarihinde dava açıldı.
94 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/514 - Konya 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
95 ÜYE ADINA Disiplin Cezası
(Belleticilik)
2023/1007 - Denizli İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
96 ÜYE ADINA Disiplin Cezası
(Görevde Zaafiyet)
2023/1008 - Denizli İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
97 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/764 - Mersin 1. İdare Mahkemesi Savunma dilekçesi geldi, yanıt verilecek.
Son Günü: 16/08/2023
98 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/735 - Bursa 4. İdare Mahkemesi Savunmaya yanıt verildi.
99 ÜYE ADINA Kadroya Geçiş Hakkı 2023/306 - Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi YD kabul kararı verildi. YD kaldırılmazsa tekemmül talebi verilecek.
Savunmaya yanıt son günü: 27/07/2023
100 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/1720 - Van 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
101 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/569 - Samsun 3. İdare Mahkemesi 19/05/2023 tarihinde dava açıldı.
102 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/769 - Bursa 3. İdare Mahkemesi Dava tekemmül etti. Karara çıkmasını bekliyoruz.
103 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2023/667 - Antalya 5. İdare Mahkemesi 19/05/2023 tarihinde dava açıldı.
105 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/805 - Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 09/06/2023 tarihinde dava açıldı.
106 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/491 - Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi Savunma dilekçesi geldi, yanıt verilecek.
Son Günü: 08/08/2023
107 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/492 - Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi Savunma dilekçesi geldi, yanıt verilecek.
Son Günü: 09/08/2023
108 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/1964 - Van 1. İdare Mahkemesi Savunma dilekçesi geldi, yanıt verilecek.
Son Günü: 16/08/2023
109 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/843 - Antalya 5. İdare Mahkemesi 29/06/2023 tarihinde dava açıldı.
110 ÜYE ADINA Disiplin Cezası 2023/726 - Sakarya 2. İdare Mahkemesi 06/07/2023 tarihinde dava açıldı.
111 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/816 - Samsun 2. İdare Mahkemesi 11/07/2023 tarihinde dava açıldı.
112 ÜYE ADINA Görev Yeri Değişilkiği 2023/1121 - İzmir 7. İdare Mahkemesi 11/07/2023 tarihinde dava açıldı.
113 ÜYE ADINA Görev Yeri Değişilkiği 2023/842 - Mardin 1. İdare Mahkemesi 21/07/2023 tarihinde dava açıldı.
114 ÜYE ADINA Aile Birliği Mazereti 2023/1047 - Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi 21/07/2023 tarihinde dava açıldı.
115 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/1039 - Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 27/07/2023 tarihinde dava açıldı.
116 EĞİTİM GÜCÜ Aile Birliği Mazereti Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2023/5709 31/07/2023 tarihinde dava açıldı.
117 ÜYE ADINA Yükseklisans Ücret Farkı 2023/1067 - Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 02/08/2023 tarihinde dava açıldı.
118 ÜYE ADINA Danışmanlık Ücreti 2023/1052 - Kastamonu İdare Mahkemesi 04/08/2023 tarihinde dava açıldı.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik