2022 Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvurularında 30 Eylül Tarihi Esas Alınmalıdır. - Duyurular
Duyurular // 1 Ağustos 2022 Pazartesi

2022 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği başvurularında hizmet süresi hesabında 30 Eylül tarihi esas alınarak sözleşmeli öğretmenlerin mağduriyeti giderilmesi talebimizi MEB'e ilettik.

2022 Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvurularında 30 Eylül Tarihi Esas Alınmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı 28Temmuz 2022 tarihinde Mazerete Bağlı Öğretmen atamalarını duyurusunu yayımlamıştır. Duyurunun Genel Açıklamalar bölümü 3. Maddesinde “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, ön başvurunun son günü olan 11 Ağustos 2022 tarihine kadar üç yıllık çalışma süresini tamamlayan ve öğretmen kadrosuna atananlar bu duyuru kapsamında başvuru yapabilecektir.”hükmüne yer verilmiştir.

Sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin büyük bir kısmı güvenlik soruşturmalarının tamamlanması ile beraber ağustos ayında atamaları gerçekleştiği halde eylül ayında göreve başlamışlardır. Duyuruda belirtilen 11 Ağustos tarihi, mazerete bağlı yer değişikliği düşünen birçok sözleşmeli öğretmeni mağdur edecektir. Bu sebeple 6.Dönem Toplu Sözleşme Mutabakat metninde hüküm altına alınan ve 2021 Aralık ayında bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın: “Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar.” açıklaması gereğince duyurunun 3. Maddesi değiştirilmeli ve mazeret tayinlerinde sözleşmeli kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.

Sözleşmeli öğretmenlerin de kadrolu öğretmenler gibi 30 Eylül tarihinin çalışma süresine esas alınması mağduriyetleri ortadan kaldıracaktır. Bakanlığın, 2021 yılı Mazerete Bağlı öğretmen atamalarında da böyle bir ayrıma gitmediği görülmektedir. Eğitim Gücü Sen olarak bu atama döneminde sözleşmeli öğretmenlerin mağdur edilmemesi adına yer değiştirme müracaatları başlamadan önce Bakanlığın gerekli değişiklikleri yapması hususunda talebimizi MEB'e ilettik.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular