Aday Öğretmenlerimize Yapılan Mobbing Ve Verilen Angarya Görevler Kabul Edilemez - Duyurular
Duyurular // 14 Eylül 2023 Perşembe
Aday Öğretmenlerimize Yapılan Mobbing ve Verilen Angarya Görevler Kabul Edilemez

Mayıs ayı içerisinde ataması gerçekleştirilen 45.000 öğretmen ve 5.000 engelli öğretmenimiz 1 Eylül itibari ile görevlerine başlamıştır. Görevleri ile birlikte Aday Öğretmenlik Eğitim Programı ders ve uygulamaları da başlamış, öğretmenlerimiz hem uzaktan eğitim hem de uygulamalar yoluyla adaylık süreçlerini geçirmektedir.

 

Ancak sendikamıza ulaşan bazı şikayetler doğrultusunda adaylık sürecinde olan öğretmenlerin bazı okul idareleri tarafından mobbinge maruz kaldığı, adaylık eğitimi ve kılavuzda yer alan görevler dışında da görevler verdiği ve yapmadıkları takdirde adaylık süreçlerini olumsuz puanlayacakları yönünde tehdit ettikleri, kendi ders görevleri dışında da idari işler vererek 8 saatten fazla okulda tuttukları ve bu süreleri “Ders Planlama ve Hazırlık/Değerlendirme (144 saat)” ile “Ders Uygulaması (90 saat)” saatlerinden saymayarak fazla mesai görevi verildiği, aday öğretmenler ile kişisel ilişkiler kurmak istedikleri ve kabul etmedikleri takdirde adaylık sürecini sekteye uğratacakları ile ilgili tacizlerde bulunup tehditlere maruz bıraktıkları, sendika seçimlerine mani oldukları kendi bulundukları sendikaya üye oldukları takdirde tüm bu görevleri yapmak zorunda kalmayacaklarını ifade ederek sendika üyeliğine zorladıkları bilgileri tarafımıza ulaşmıştır.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz’u ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’nda da açıkça ifade edildiği üzere; “Yetiştirme Sürecinde, bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevi verilen aday öğretmenler bu süreçte girdiği dersler ve ders hazırlıkları, yetiştirme programının “Ders Planlama ve Hazırlık/Değerlendirme (144 saat)” ile “Ders Uygulaması (90 saat)” saatlerinden sayılacaktır. “Bu süreç, eğitim kurumu yöneticisi ve danışman tarafından aday öğretmene verilecek çalışma programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.” Ayrıca Eğitim Kurumu Müdürü; “Eğitim kurumunda düzenlenecek Uyum Eğitim Programını, aday öğretmen ile birlikte hazırlar ve programı onaylayarak bir örneğinin Aday Öğretmen Dosyasına konulmasını sağlar.” “Danışman öğretmen ve aday öğretmenle birlikte Aday Öğretmen Yetiştirme Programını esas alarak uygulama görevlerine yönelik bir çalışma programı hazırlar.” Maddeleri yer almakta ve aday öğretmenle birlikte hazırlanan adaylık programı dışında aday öğretmenlere görev ve sorumluluklar verilemez.

Aday öğretmenlerimize yapılan mobbing ve verilen angarya görevler kabul edilemez.  Bakanlığınız bünyesinde hazırlanan ve uygulanma zorunluluğu bulunan Adaylık Eğitim Programının aday öğretmenlerimiz için denetlenirken okul idareleri için de ilgili denetimlerin yapılmasının sağlanması, konu ile ilgili il-ilçe müdürlükleri aracılığı ile okullara bilgilendirme içeren yazıların yollanması ve yürütülen süreç ve alınan önlemler ile ilgili 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince sendikamıza bilgi verilmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular