Akademik Kariyer Yapan Öğretmene İzin - Duyurular
Duyurular // 31 Mart 2022 Perşembe

Bakanlık tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanununda öğretmen kariyer basamaklarında ilerlemek için öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapmaları gereklidir

Akademik Kariyer Yapan Öğretmene İzinBakanlık tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanununda öğretmen kariyer basamaklarında ilerlemek için öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapmaları gereklidir.Ancak Bakanlığınızın izin yönergeleri doğrultusunda bazı branşlar (rehber öğretmen/psikolojik danışman, özel eğitim öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri gibi) akademik kariyerlerini devam konusunda sıkıntı yaşamakta ya da okul idaresi tarafından engellemelerle karşılaşmaktadır.

Bu branşlarda görev yapan öğretmenlere lisansüstü öğrenim izni konusunda idare tarafından birçok zorluk çıkarıldığı, diğer branşlara sağlanan kolaylığın sağlanmadığı gibi durumlar iletilmektedir. Mevcut duruma ilişkin ilgili branşlarda ataması yapılan meslektaşlarımızdan sendikamıza çok fazla talep gelmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı izin Yönergesi 18. Maddesi Diğer İzinler “e) (Ek: 05/04/2013-485808 Bakan Onayı) Memurlardan lisansüstü öğrenime devam edenlere, görevlerini aksatmamak şartıyla izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığın, bu branşlarda olan öğretmenlerin akademik kariyerlerini geliştirmeleri için gerekli kolaylıkları sağlaması, öğretmene dönük akademik kariyer yapmayı kolaylaştırması ve izin konusunda düzenleme yapması hususunda Milli Eğitim Bakanlığına resmi talepte bulunduk.
Akademik Kariyer Yapan Öğretmene İzin
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular