Annelik Hakkından Doğan Nöbet İzninin Meb'e Bağlı Tüm Kurumlarda Uygulanmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 15 Eylül 2023 Cuma
Annelik Hakkından Doğan Nöbet İzninin MEB'e Bağlı Tüm Kurumlarda Uygulanmasını Talep Ettik

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 08.09.2023 tarih ve 32303 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelikte yapılan değişiklikle 36. Maddenin (ç) bendi “ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.” şeklinde daha önce bir (1) yıl olarak belirtilen isteğe bağlı nöbet süresi iki (2) yıl olarak değiştirilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde bu değişikliğin yapılmadığı ve hâlâ bir (1) yıl olarak kaldığı görülmekte, bu da Bakanlığınıza bağlı okullarda farklı kademelerde çalışan öğretmenlerin farklı uygulamalar sebebiyle hak kayıplarının oluşmasına sebep olmakta, mağduriyet doğurmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde de Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki ilgili maddesinde olduğu gibi “Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.” şeklinde düzenleme yapılarak oluşabilecek mağduriyetin giderilmesi ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Sendikamıza bilgi verilmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular