Bazı Üniversitelerin, Mezunlarını Öğretmen Atamalarına Yetiştirmek İçin Sınav Ve Mezuniyet Tarihlerini Öne Almalarına Yönelik Gerekli Tedbirlerin Alınması Hususunda Talepte Bulunduk - Duyurular
Duyurular // 21 Mayıs 2024 Salı
Bazı Üniversitelerin, Mezunlarını Öğretmen Atamalarına Yetiştirmek İçin Sınav Ve Mezuniyet Tarihlerini Öne Almalarına Yönelik Gerekli Tedbirlerin Alınması Hususunda Talepte BulundukBazı devlet üniversitelerde ve özel üniversitelerde 2024 öğretmen atamalarına yetiştirmek için sınav tarihlerini ve mezuniyet tarihlerini öne alındığı bilgisi sendikamıza ulaşmaktadır.
Mevzuatta belirtildiği üzere “Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört hafta (70 iş günü), bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz hafta (140 iş günü) olarak düzenlenir. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.” denmektedir. Aynı mevzuatta “Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının teklifleri değerlendirilerek, en geç Nisan ayı içinde Senato tarafından belirlenir.” ifadesi ile takvimin belirlenme şekli de belirlenmiştir. Sınav tarihi ve mezuniyet tarihlerinde değişikliğe giden üniversiteler, belirlemiş oldukları sınav takvimleri ve uygulamalarıyla mevzuatlarında yer alan 14 hafta/70 iş günü kuralını uygulamamakta ve erken mezun verme kaygısıyla Yükseköğretim Kurulu ve mevzuatın belirlediği çerçevede hareket etmemektedirler. Bu durum mevzuata uygun hareket eden üniversitelerden mezun olacak öğretmen adaylarını ve hali hazırda atama bekleyen öğretmenleri olumsuz yönde etkileyecek, mağduriyete sebep olacaktır.
Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi adına sınav takvim ve mezuniyet programlarının kurumunuzca belirlenen usul, esas ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmesi ve takibinin sağlanması için YÖK ve MEB’ den talepte bulunduk.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular