Bilsem Genel Yetenek Ve Bireysel Değerlendirme Uygulaması Ücret Talebini Meb'e İlettik - Duyurular
Duyurular // 16 Aralık 2022 Cuma

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların BİLSEM genel zihinsel yetenek ve bireysel değerlendirme alanındaki değerlendirme komisyonundaki test uygulayıcılığı görevlerinde her oturum için ayrı ayrı 5 ek ders saati ödemesinin gerektiği talebini sendikamızın kazandığı mahkeme kararıyla Bakanlığa ilettik ve gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasını talep ettik.

BİLSEM Genel Yetenek ve Bireysel Değerlendirme Uygulaması Ücret Talebini MEB'e İlettik
Sendikamız üyesi adına açmış olduğumuz dava neticesinde Ankara 25. İdare Mahkemesi 06.12.2022 tarihinde Karar No:2022/2666 “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlere, görevlendirildikleri hangi sınavlar için sınav ücreti ödeneceği hususunun yukarıda aktarılan Bakanlar Kurulu kararı ile sayma yoluyla belirlendiği, davacının da, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimine yönelik sınav kapsamında, adayların genel zihinsel yetenek bireysel değerlendirme alanlarındaki değerlendirmelerinin yapıldığı komisyonda 13/06/2022 ila 12/08/2022 tarihleri arasında testör (test uygulayıcısı) olarak görev yapmak üzere Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirildiği, adı geçen değerlendirilme suretiyle gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sürecinin de, öğrenci seçimine ilişkin sınavın bir parçası olduğu ve bahse konu sınav kapsamında 13/06/2022 ila 12/08/2022 tarihleri arasında fiilen görev yaptığı anlaşılan davacıya ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Bu karar neticesinde Bakanlığınız bünyesinde gerçekleştirilen BİLSEM sınav oturumu ek ders ödemelerinin bu dava sonucunun dikkate alınarak düzenlenmesi ve hak kayıplarının önlenmesi gereklidir. BİLSEM sınavlarında görev alan testörlere, test uygulayıcılığı görevini ifa etmiş olmasına karşın her sınav oturumu için ayrı ayrı hakkı olan 5 saat ek ders ücreti ödenmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması talebini MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular