Bilsem Seçmelerinde Uygulayıcı Ücretlerini Yargıya Taşıdık - Sendika Haberleri
Sendika Haberleri // 13 Mayıs 2022 Cuma

BİLSEM seçmelerinde iki uygulamanın tek oturum olması haksızlıktır, angaryadır. Eğitim Gücü Sendikası olarak üyemiz adına idari dava açarak konuyu yargıya taşıdık.

Bilsem Seçmelerinde Uygulayıcı Ücretlerini Yargıya TaşıdıkBİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulayıcısı olarak görevlendirilen uygulayıcılara geçmiş yıllarda uygulama başına ücret ödenirken bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün yayınladığı ‘’Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama esasları “2. Madde a) bendinde ‘’ Bir gün iki oturumdan, her oturum da iki uygulamadan oluşacaktır.’’ ifadesi ile iki uygulama 1 oturum olarak ifade edilmiştir. Oysa ki; değerlendirme sürecinde her uygulama ayrı bir değerlendirme ve ayrı bir oturumdur. Esaslarda iki farklı sınavın tek sınav veya uygulama olarak gösterilmesi hatalıdır. Bu tanımlamaya göre günde 4 uygulama yapıldığı halde iki uygulama ücreti verileceği ifade edilmektedir. Geçtiğimiz yıllar yapılan uygulama başına ücret verildiği halde bu yıl bu şekilde bir uygulama hatalıdır. Anayasanın 18.Maddesi angaryayı yasaklamıştır. Yapılan görevin karşılığı ücret verilmemesi angarya kapsamında değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinde mevzuata uygun şekilde her uygulama için ayrı ücret verilmelidir.

11/03/2022 tarih ve 2022/360 sayılı BİLSEM Seçmelerinde Uygulayıcı Ücretleri konulu yazımızda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sabah ve öğleden sonraki iki uygulamanın birleştirilerek bir oturum olarak değerlendirilmesinin hatalı olduğunu, daha önceki yıllarda olduğu gibi sabah ve öğleden sonra yapılacak her bir uygulamanın bir oturum olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Bakanlığın gerekli düzenlemeleri yaparak her bir uygulamanın bir oturum sayılması ve görev alan öğretmenlere her oturum için 5 saat ek ders ücreti verilmesini talep etmiştik. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) BİLSEM seçmelerinde iki uygulamanın tek oturum olması konusunda üyemiz adına idari dava sürecini başlattık.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik