Bilsem Sınavlarında Görev Alan Testörlere, Test Uygulayıcılığı Görevini İfa Etmiş Olmasına Karşın Her Sınav Oturumu İçin Ayrı Ayrı Hakkı Olan 5 Saat Ek Ders Ücreti Ödenmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 27 Şubat 2024 Salı
Bilsem Sınavlarında Görev Alan Testörlere, Test Uygulayıcılığı Görevini İfa Etmiş Olmasına Karşın Her Sınav Oturumu İçin Ayrı Ayrı Hakkı Olan 5 Saat Ek Ders Ücreti Ödenmesini Talep Ettik

Sendikamız üyesi adına “Bilsem seçmeleri “ASİS” uygulamalarında Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan psikolojik danışmanların her sınav oturumuna ücret talebine yönelik açmış olduğumuz davayı Ankara 9. İdare Mahkemesinde kazanmıştık. Millî Eğitim Bakanlığının davalı idare olarak yapmış olduğu istinaf başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesinde kesin olarak reddedildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7.İdari Dava Dairesi 2024/216 sayılı kararında “Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: İstinaf başvurusuna konu idare mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan istinaf safhasına ait 40,00-TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın ilgili taraflara iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak, 23/01/2024 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.” ifadelerine yer vererek Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan psikolojik danışmanlara da ASİS uygulamalarında her oturum başına 5 saat ek ders ödenmesi gerektiğine hükmetti. 

Bu karar neticesinde Bakanlığınız bünyesinde gerçekleştirilen BİLSEM sınav oturumu ek ders ödemelerinin bu dava sonucunun dikkate alınarak düzenlenmesi ve hak kayıplarının önlenmesi gereklidir. BİLSEM sınavlarında görev alan testörlere, test uygulayıcılığı görevini ifa etmiş olmasına karşın her sınav oturumu için ayrı ayrı hakkı olan 5 saat ek ders ücreti ödenmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik