“danışmanlık Tedbiri Eylem Kararımızı” Uygulayan Ve Bu Eylem Kararından Dolayı “uyarma” Disiplin Cezası Alan Üyemiz Adına Açmış Olduğumuz Davayı Kazandık. - Duyurular
Duyurular // 26 Aralık 2023 Salı
“Danışmanlık Tedbiri Eylem Kararımızı” Uygulayan ve Bu Eylem Kararından Dolayı “Uyarma” Disiplin Cezası Alan Üyemiz Adına Açmış Olduğumuz Davayı Kazandık.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak “Danışmanlık Tedbiri Eylem Kararımızı” uygulayan ve bu eylem kararından dolayı “Uyarma” disiplin cezası alan üyemiz adına açmış olduğumuz davayı kazandık. Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2023/1193 sayılı kararında “…Bu durumda, davacının üyesi olduğu sendika tarafından alınan karar uyarınca kendisine ücret tahakkuku yapılıncaya kadar 5393 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri yapmayacağı bildiriminde bulunduğu, davacı tarafından bu bildirimin kendisine 03.10.2022 tarihinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca danışmanlık tedbiri kapsamında verilen görevin tedbir planının hazırlanarak sunulması sonrasında yapıldığı…davacının eyleminin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a  "Verilen emir ve görevlerinde tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak" fiilinin kapsamına girdiğinden bahisle kınama cezası ile tecziyesi teklif edilmesi üzerine bir alt ceza olan 657 sayılı Kanun'un 125/A maddesi gereğince uyarma cezasıyla tecziyesine ve bu işleme karşı yapılan itirazın reddine  ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” İfadelerine yer vererek ücret talebine olumsuz cevap geldikten sonra ücret konusunda yeni bir düzenleme yapılan kadar “danışmanlık tedbiri” eylem kararımızı uygulayan üyemize verilen “uyarma” cezası iptal edilmiştir. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası devlet memuruna, sendikasının aldığı eylem kararından dolayı ceza verilemeyeceğini her zaman ifade etmektedir. Eylem kararımızı uygulayan üyelerimize ve il, ilçe temsilcilerimize verilen cezalar usul veya esas yönünden idari mahkemelerce iptal edilmektedir. Sendikamız her zaman üyelerinin haklarını savunmaya ve bu konularda hukuk mücadelesi vermeye devam edecektir.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular