Derse Öğrenci Gelmediği Durumlarda Öğretmene Ek Ders Ödemesi Konusunda - Duyurular
Duyurular // 31 Mart 2022 Perşembe

Derse Öğrenci Gelmediği Durumlarda Öğretmene Ek Ders Ödemesi Yapılmasını MEB’den Talep Ettik

Derse Öğrenci Gelmediği Durumlarda Öğretmene Ek Ders Ödemesi Konusundaİlgi.E-28892082-869-42417530 sayılı 01.02.2022 sayılı yazısı

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ile özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin okula gelmediği günlerde ders görevlerini fiilen yerine getirmeyen öğretmenlerin, o günlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin yazısına verilen cevapta;

“Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile 6. Dönem toplu sözleşmenin yukarıda yer alan hükümlerinde münhasıran belirlenmiş olup; bu haller arasında öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getirmeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılacaklarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu itibarla özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin okula gelmediği günlerde ders görevini fiilen yerine getirmeyen öğretmenlerin, söz konusu günlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlanmalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Sendikamıza üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ders işlenmemesi durumunun öğretmenin kusuru nedeniyle değil, tamamen öğretmenin iradesi dışında öğrencilerin okula devamsızlıkları nedeniyle gerçekleştiği, dersin öğretmenden kaynaklanan bir durumdan dolayı değil, fiili imkansızlıktan dolayı işlenemediği ortadadır. Öğretmen ders saatinde okulda, görevinin başındadır. İdare Mahkemelerince de öğrenciden kaynaklanan fiili durumlardan dolayı öğretmenin ek dersinin kesilmesinin uygun olmadığı, hükmüne varılmıştır. Trabzon İdare Mahkemesinin 2020/1166 sayılı kararı ile “ek der görevini icra etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya, söz konusu tarihler arasındaki ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öğretmenlere öğrencinin derse gelmediği durumlarda ek ders ödemesi yapılmasına dair öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi, gerekli mevzuat değişiklerinin ve düzenlemelerin yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığına resmi talepte bulunduk.
Derse Öğrenci Gelmediği Durumlarda Öğretmene Ek Ders Ödemesi Konusunda
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular