Dört Ayrı Okul Aynı Çatı Altında - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 20 Aralık 2022 Salı

20 Kasım 2022 tarihinde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yanında bulunan okulların yakınları roket isabet etmiştir. Bu olay Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kilis Özel Eğitim Anaokulu ve Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu’nun bulunduğu ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü yerleşkenin çok yakınlarda yaşanmıştır. Söz konusu durum öğrenci, veli ve öğretmenler üzerinde tedirginlik oluşturmuştur.

Dört Ayrı Okul Aynı Çatı Altında
21 Kasım 2022 tarihinde riskli olduğu gerekçesi ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Kilis Valiliği’nin onayı ile okullar eğitim öğretime 1 hafta boyunca ara vermiştir. Daha sonraki süreçte güvenlik endişesiyle söz konusu 3 özel eğitim okulu şehir merkezinde bulunan Kilis Öncüpınar Mahallesindeki Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu’na taşınarak, ev sahibi okul sabahçı, misafir 3 okul da öğlenci devrede eğitim öğretimi zorluklar içinde yürütmeye başlamıştır.

Dört ayrı okulun aynı çatı altında yaklaşık bir aydır eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesinin eğitim sürecine, öğrenci, veli ve öğretmenlere yaşattığı olumsuz durumları ortaya koyan ve çözüm arayışını dile getiren Kilis İl Temsilcimiz M.Mustafa Doğan'ın
yaptığı açıklama şu şekilde: 

4 AYRI OKUL AYNI ÇATI ALTINDA
ACİLEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ 

20 Kasım 2022 tarihinde ilimiz sınırlarına ve Öncüpınar Sınır Kapısı yanında bulunan okullarımızın yakınları roket isabet etmiştir. Bu olay Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kilis Özel Eğitim Anaokulu ve Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu’nun bulunduğu ve özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim gördüğü yerleşkenin çok yakınlarda yaşanmıştır. Söz konusu durum öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz üzerinde tedirginlik oluşturmuştur.

21 Kasım 2022 tarihinde riskli olduğu gerekçesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teklifi ve Kilis Valiliği’nin onayı ile okullar eğitim öğretime 1 hafta boyunca ara vermiştir. Daha sonraki süreçte güvenlik endişesiyle söz konusu 3 özel eğitim okulu şehir merkezinde bulunan Kilis Öncüpınar Mahallesindeki Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu’na taşınarak, ev sahibi okul sabahçı, misafir 3 okul da öğlenci devrede eğitim öğretimi zorluklar içinde yürütmeye başlamıştır.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince iyi niyetli bir çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Ancak hizmet verilen öğrenci grubunun hepsinin özel gereksinime sahip olması ve her birinin özel koşulları olması sebebiyle uygulamada güçlükler yaşanmaktadır. Hem eğitim öğretim saatlerinde yaşanan değişiklik hem de farklı engel ve yaş gruplarının bir arada olması sebebiyle zorluklar yaşanmaya devam etmektedir. Öğrencilerimize verilen özel eğitim hizmeti çok kapsamlı ve meşakkatli bir süreçtir. Özel öğrencilerimizin uygun olmayan ortam kaynaklı öğrenme problemleri ve gecikmeler sebebiyle ortaya çıkan öğrenme kayıplarının ise telafisi neredeyse imkansızdır.

Başka çözüm yollarının arandığı ve girişimlerin devam ettiği bilinmektedir. Bu özel durumda Milli Eğitim Müdürlüğümüz yalnız bırakılmamalıdır. Tek bir okulda 4 okulun bir arada eğitim öğretim görmesi, can güvenliği söz konusu olduğu durumda acil tedbir olarak kabul edilebilir ancak gelinen noktada sürdürülebilir değildir. 

Valiliğimiz, Belediyemiz ve ilgili kurum kuruluşların desteği ile acilen tedbir alınması gereken noktaya gelinmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün elindeki imkanlar ile bu durum çözülemiyor ise devletimizin bütün imkanları seferber edilmeli, öğrenci, veli ve öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ivedilikle düzeltilmelidir. Özel öğrencilerimiz şehrimize yakışan, risk ortamından uzak, modern ve erişilebilir kalıcı eğitim öğretim yuvalarına kavuşturulmalıdır.

Eğitim Gücü Sen olarak çözüm odaklı bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz ve eğitimin tüm paydaşlarına karşı duyduğumuz sorumluluk bilinci ile; talebimiz bir konfor alanı oluşturmak değil, tamamen eğitsel olduğunu belirterek velilerin ve eğitimcilerin taleplerinin dikkate alınmasıdır. Bir kez daha söylüyoruz ki 4 ayrı okulun 1 okulda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi sağlıklı değildir, bu konunun çözümü için acil bir eylem planının gündeme alınması talep ve arzumuzdur.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

M.Mustafa DOĞAN 
Eğitim Gücü Sen Kilis İl Temsilcisi
 ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları