Eğitim Gücü Sen 20. Eğitim Şurası Görüş Ve Önerilerimiz - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 28 Kasım 2021 Pazar

1-3 Tarihleri Arasında yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı 20, Eğitim Şurası ‘’Eğitimde fırsat eşitliği’’ Ana teması ile yapılacaktır

Şura üyesi olarak Genel Başkanımız Oğuz ÖZAT Katılım sağlayacağı 20. Eğitim şurasında

OKUL ÖNCESİ,İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

MESLEKİ EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ

Ana başlıklarının ele alacağını kararlaştırmıştır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak katılım Sağlayacağımız şurada ilgili başlıklarda görüşlerimiz ve çözüm önerilerimizi oluşturduk.

Görüş ve önerilerimiz  okulların gerçekliği, uygulamayı yapan öğretmen görüşleri ve eğitimde aksayan, hedeflere ulaşmayı önleyen etkenler üzerinde yoğunlaşmıştır.

 TESPİT VE ÖNERiLERİMİZ

OKUL ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

OKUL ÖNCESİ

 1. Okul öncesi eğitimi mecburi olmalıdır
 2. Yeterli alt yapısı ile okul öncesi okulları ve sınıflarının oluşturulmalıdır
 3. Öğretmen ihtiyacının giderilmesi
 4. Okul öncesi sürecinde materyal ve diğer eğitim ihtiyaçlarının ücretsiz sağlanması
 5. Veli aidatlarının kaldırılarak bu yönde gerekli bütçenin bakanlıkça karşılanması
 6. Okul öncesi süreçte öğrenci istenen davranış gelişimi ve hedefler netleştirilmelidir
 7. 150 öğrenciye ulaşmadan okula rehberlik normu verilmemesi eğitimde fırsat eşitliğini zedelemekte ve hizmet her öğrenciye ulaştırılmamaktadır. Rehberlik normu öğrenci sayısına bakılmaksızın her okula verilmeli

İLKOKUL-ORTAOKUL

 1. Birinci sınıf müfredatından akademik bilgi içeriklerinin kaldırılarak tamamen gelişimsel, duyuşsal, sosyal -duygusal gelişime dönük hedefler oluşturularak buna uygun içerik sunulması
 2. İlkokulda Sınıf öğrenci sayısının bireysel farklılıklar ve bireyselleştirilmiş eğitime dönük olarak en fazla 16 kişilik ortaokulda 20 kişilik olmalıdır.
 3. Okullarda yaş dönemi nedeniyle etkili öğrenme için somutlaştırma gerekliliktir ancak okulların fiziki durumu uygun değildir. Yaparak ,yaşayarak öğrenme için(Otantık) Laboratuar, oyun alanları, gözlem alanları oluşturulmalıdır
 4. Yabancı dil eğitimi yeniden gözden geçirilmeli başarısızlığın nedeni olan teorik, grammer ezberli, müfredat içeriği yanında bireysel bilişsel ve yetenek özelliği gözetilmeden yapılan müfredat öğretimi başarısız kılmaktadır. Müfredat dil eğitimine uygun olarak fonetik , diyalog ağırlıklı olmalı.
 5. Matematik eğitimi sadece temel matematik konuları olmalı gelişimsel dönemlerine göre bilişsel yeterliliklerini zorlayan konular içerikten çıkarılmalıdır.
 6. Öğretmen müfredat ve içerik sunmada daha serbest bırakılmalıdır. Ülkemizde öğretmenin müfredata uyma zorunluluğu %90 larda iken bu oran gelişmiş ülkelerde %30 lar düzeyidir. Bu durum bölgesel ve bireysel öğrenci farklılığı ilkesine aykırıdır.Öğretmen bölge ve bireysel öğrenci durumuna göre müfredatı şekillendirmemektedir.
 7. Ders saatleri ilkokulda 25, Ortaokulda 30 dk olmalıdır. 40 dk öğrencinin yaş ve gelişimsel dönemi ele alındığında Enerji,aktiflik, odaklanma süresi boyutunda uzundur. Okul korkusu, okuldan soğuma ve bir çok olumsuz ,psikolojik ,duyumsal sorunlara neden olmaktadır.
 8. Liselere geçişte Merkezi sınav sistemi kaldırılmalı, Yöneltme sistemi performansa ve yeteneğe dayalı objektif, süreç odaklı düzenlenerek uygulamaya konulmalıdır.
 9. Yöneltme hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri daha aktif hale getirilmeli Rehberlik normu öğrenci sayısına bakılmaksızın her okula verilmeli,
 10. Yöneltme hizmetleri bireysel yapılabilecek şekilde ve Öğrencinin ergen değişim dönemi olması Okul psikolojik Danışma hizmetlerini daha önemli hale getirmektedir. Rehberlik normu 500 ve katları nedeniyle hizmet yoğunluğu oluşmakta, her öğrenciye ulaşmak zorlaşmaktadır. Sayı 350 ve katları olarak güncellenmelidir.
 11. Sosyo ekonomik,kültürel farklılıklar eğitim sürecine de yansımaktadır. Farklılıkları azaltmak için değerlendirmelerde ölçme değerlendirmede bilgi değerlendirme oranı azaltılarak, yetenek ve ilgi değerlendirme oranı arttırılmalıdır.
 12. Duyuşsal, duygusal ve davranışsal gelişimini destekleyici şekilde rehberlik saatleri olmalıdır.

LİSELER

 1. Ders yoğunluğu azaltılmalı
 2. Ders seçimi öğretmen durumuna göre değil gerçekçi ve öğrenci tercihine uygun hale gelmelidir.
 3. Gençlik yaş dönemine uygun olarak gelişimlerini aynı zamanda öğrenciyi cezbedecek şekilde okullarda sosyal ,sportif ve kültürel alanlar oluşturulmalı
 4. Hayata hazırlanma, iş yaşamı, çalışma, üretmeye dönük dersler ve olanaklar oluşturulmalı
 5. Estetik ve eleştirel düşünme, demokrasi bilinci için Felsefe, sanat dersleri artırılmalı bu dersler teorik içerikten çok münazara ve tartışma ağırlıklı içerikler sunulmalıdır.
 6. Her okula Spor çalıştırıcısı atanmalı
 7. Okullarda öğrenci sayısına bakılmaksızın fırsat eşitliği ve hizmetin bütün okul ve öğrencilere ulaşması için her okula mutlaka rehberlik normu verilmeli ve kadrolara atama yapılmalıdır
 8. Rehberlik normu 500 ve katları nedeniyle hizmet yoğunluğu oluşmakta, her öğrenciye ulaşmak zorlaşmaktadır. Sayı 350 ve katları olarak güncellenmelidir.

ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULLARINDA

 1. Milli Eğitim Sistemin de 4+4+4 sistemine geçilirken önceliğimiz Özel Eğitim Uygulama Okullarında öncelik tanınması gerekliliktir.
 2. 2.ve 3. kademe türlerinde öğrencilerimizin durumu göz önünde bulundurularak , Okulun öğrenci sayısına bakılmaksızın 1 öğrenci mevcudu ile de Rehber Öğretmen normu verilmelidir.(Mevcut durum 50+1)
 3. 2 kademe bir okulda Egitim alıyorsa her kademe türünde 1 Rehber Öğretmen normu gerekliliktir.
 4. İlkokul kademesin de öğrencilerin fiziksel , ruhsal duygusal açıdan Müzik,   Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerin de branş öğretmenleri tarafından okutulması gerekliliktir.
 5. Özel Eğitim Uygulama Okullarında öğrencilerin öz bakım becerilerini(tuvalet eğitimi , el – yüz yıkama, üst değiştirme) gidermek için yardımcı personel normu zorunluluktur.
 6. Öğrencilerimizin fiziksel yetersizlikleri göz önüne alınarak Okullarda Fizyoterapist ; Sağlık durumları ile ilgili durumlarda ilk müdahale açısından sağlık personeli normu (öğrenci sayısı gözetmeksizin) verilmelidir.
 7. Özel Eğitim Uygulama Okullarımızın her kademe türünde okul bahçesinde Özel Güvenlik Personeli kadrosu açılması gereklidir.

B-MESLEKİ EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ

 1. Meslek ve Teknik lise Alan ve dalları bölgenin iş, istihdam, ticari ağırlığına göre ve ihtiyacına göre güncellenmeli. Bir çok meslek lisesi ve bünyesinde alanlar bölge iş olanaklarına göre gerçekçi değildir.
 2. Öğrenci staj günleri yeniden üç güne çıkarılmalı
 3. Öğrenci stajları için devlet desteği iş yerlerini stajyer almaya teşvik edici düzeyde olmalı
 4. Kaldırılan Üniversiteye geçişte Öğrencilerin kendi alanlarına 4 yıllık lisans programlarına ek puan verilmesi uygulaması ve 2 yıllık ön lisansların sınavsız direkt geçişleri tekrar getirilmelidir
 5. Meslek derslerinin büyük çoğunluğu teorik sınıflarda verilmektedir. Uygulamalı verilmesi için fiziki şartlar oluşturulmalıdır.
 6. Meslek ve teknik lise öğrencilerinin istihdamında bölge işyerleri ve sanayi kuruluşlarına teşvik sunulmalıdır.
 7. Okullarda öğrenci sayısına bakılmaksızın fırsat eşitliği ve hizmetin bütün okul ve öğrencilere ulaşması için her okula mutlaka rehberlik normu verilmeli ve kadrolara atama yapılmalıdır.
 8. Rehberlik normu 500 ve katları nedeniyle hizmet yoğunluğu oluşmakta, her öğrenciye ulaşmak zorlaşmaktadır. Sayı 350 ve katları olarak güncellenmelidir.

 

C-ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ

 1. Eğitim Fakültesinde karşılığı olan ve mezun yığılması olan bölümlerde formasyon kesinlikle kaldırılmalıdır. Formasyon eğitimleri genel eğitim dersleri yerine Eğitim fakültelerinde olan branşa dönük dersler olmalıdır.
 2. Ücretli öğretmen sistemi, mutlaka kaldırılmalıdır
 3. Eğitim Fakülteleri ders içerikleri mesleğin özellik ve yetkinliğini gözeten, gerçek okul ortamına uygun şekilde revize edilmelidir.
 4. Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğrenci sayısı meslek öğrenimi ve ihtiyaca uygun azaltılmalıdır.
 5. Eğitim Fakültelerinde bir çok bölümde tek alan akademisyeni dahi yoktur. Alan akademisyen sayıları mesleki eğitim ilkelerine uygun hale getirilmeli. Akredite edilmelidir.
 6. Eğitim Fakültelerinde uygulama için okullara giden grupları 10-20 gruplar halinde gitmektedir. Gözlem dahi yapamamaktadır. Eğitim fakültelerine bölgenin uygulama ve meslek eğitimini sağlayabileceği koşullar dahilinde kontenjan verilmelidir
 7. Öğretmen meslek yasası çıkarılarak, öğretmen sınırları, yetkinliği ve yeterliliği kanunla güvence altına alınmalıdır
 8. Öğretmen adaylık sistemi değiştirilmelidir. Aday eğitimleri sınavı kaldırılmalıdır. Bu sistem eğitsel olmaktan çok öğretmeni mobing e maruz bırakmaktadır.
 9. Öğretmen statü farkları kaldırılmalıdır. Tamamı kadroya geçirilmelidir.
 10. Öğretmen mesleki ve iş doyumu çok düşük durumdadır. Yükseltilmesi için özlük düzenlemesi, maaş ve diğer şartları düzenlenmelidir.
 11. Eğitimler bölgeye uygun olarak teorik değil uygulamalı yapılmalıdır
 12. Huzurlu öğretmenlik için Aile birliği sağlanmalıdır.
 13. Öğretmeni okulda en çok yoran ve öğretmen öğrenci ilişkisini bozan, Öğretmenin sağlığı yoran Nöbetler kaldırılmalı, zaten çok düşük olan nöbet ücretleri yerine maaş iyileştirilmesi yapılmalıdır.
 14. Yüksek lisanslar ve mesleki gelişimini sağlayacak eğitimler teşvik edilmeli, Yüksek lisans izinleri müdür insiyatifinden çıkarılıp temel hak olarak değiştirilmelidir.
 15. Mesleki çalışmalar, mesleki bildiri ve projeler Akademide olduğu gibi puan verilmeli ve bu puanlar maaşa yansımalıdır.

Eğitim ve Bilim gücü Dayanışma Sendikası

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları