Eğitim Gücü Sen Olarak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Not Usulsüzlüğü İle İlgili Gerekli İnceleme Ve Soruşturmanun Başlatılmasını Meb'den Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 11 Haziran 2024 Salı
Eğitim Gücü Sen Olarak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Not Usulsüzlüğü ile ilgili Gerekli İnceleme ve Soruşturmanun Başlatılmasını MEB'den Talep EttikGenel Merkezimize iletilen bilgilerden hareketle il ve ilçe temsilciliklerimiz ile yaptığımız görüşmelerde devlet okullarına nakilleri yapılmak suretiyle yabancı uyruklu öğrencilerin notlarının değiştirildiği ve bu usulsüzlüğün öncelikle özel okullardan başladığı, ilerleyen süreçte devlet okullarının bu usulsüzlüğe taşeronluk yaptığı iddiası tarafımıza iletilmiştir. İran, Irak, Suriye vb. yabancı uyruklu öğrenciler; özel okullar üzerinden devlet okullarına nakilleri yapılmak suretiyle 90-100 puan bandında ortalamalarla mezun ediliyor. Bu öğrenciler MEB’in belirlediği yazılı tarihlerinden önce yazılı notları tamamlanmış şekilde devlet okullarına nakledilmemişse ortalamalarına yakın puanlar E-Okul sistemine okul idarelerince ya da okul idarelerinin isteği üzerine ilgili ders öğretmenlerince işleniyor. Türkçe dahi bilmeyen yabancı uyruklu 9-10-11-12. sınıf öğrencilerinin sözel dersleri (Edebiyat, Tarih, Coğrafya vb.) dahil tüm notları 90 ile 100 arasında. Özel okullarda yapılan yazılılarda; bu çocuklar, birileri tarafından yazılıya getirildiği, yazılı cevaplarının gösterilip aynı şekilde yazmaları istendiği ve bu şekilde notlarının verildiği ya da yazılıya dahi girmeden direkt notlarının işlendiği, diğer öğrencilerin ise bu çocukları “fason öğrenci” diye adlandırdıkları ifade edilmekte. Konunu farklı boyutu; bu öğrencilerin 0 (sıfır) devamsızlıkla nakillerinin yapılması ve devam etmediği halde devlet okullarından da aynı şekilde mezun olmaları. Bazı okul müdürleri iddia edilen usulsüzlüğe karşı çıkıp yapılan nakilleri kabul etmezken; iddia edilen usulsüzlüğe göz yummayan, itiraz eden idareciler ise soruşturmalarla tehdit ediliyor ve haklarında farklı gerekçeler gösterilerek soruşturmalar açılıyor. Ülkemizin her yerinde bu tarz usulsüz uygulamaların olduğu bilgisi gelirken asıl sorun, İstanbul gibi bir metropolden karşımıza çıkıyor. İstanbul'da birçok özel okul ve bu okulların koordinatörü diye anılan isimler, sendikamıza bilgi ve belge olarak ulaştırılmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgi ve belgeler doğrultusunda bazı özel okulların ve hangi devlet okulları ile çalıştığı ve hangi devlet okullarının iddia edilen usulsüzlüğe taşeronluk yaptığı bilgisi de belirtilmiştir. İlgili okul ve kişiler hakkında yasal sürecin başlatılması talep ediyoruz.
Sendikamıza ulaşan bilgiler arasında yabancı uyruklu öğrencilerin; Avrupa ve benzeri ülkelerde üniversite ve denk okullarda öğrenim görebilmeleri için devlet okullarından aldıkları notun çok önemli olduğu ve güvenilir kabul edildiği, bu nedenle de bu yola başvurulduğu bilgisi var. Devlet okullarına yapılacak kayıt sırasında; denklik ve yeminli mütercimlerce çevirisi yapılan transkript istenmesi nedeniyle yabancı uyruklu öğrencilerin, önce özel okullara kaydının yapıldığı sonrasında nakil yapılmak suretiyle denklik ve transkript sorununun da çözüldüğü bilgisi tarafımıza ulaştı. 
Konunun tüm boyutu ile incelenerek İran, Irak, Suriye vb. ülkelerden gelmek suretiyle eğitimini ülkemizde devam ettiren ve özellikle, özel okullardan devlet okullarına nakli yapılmak suretiyle üstün başarı puanlarıyla mezun olan öğrencilerin; özel okullara kayıt süreçlerinin, not ortalamalarının, devam-devamsızlık takiplerinin, nakilleri yapılan devlet okulları, bu okullardan mezuniyet süreçleri, yapılan usulsüz iş ve işlemlerde adı geçen kurum ve kişililerle ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılmasını MEB’den talep ettik. Talebimize karşılık tarafımıza, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma açacağı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatacağı sözlü olarak ifade edilmiştir.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular