Eğitim Gücü Sen'den Bir Kazanım Daha - Duyurular
Duyurular // 14 Ekim 2023 Cumartesi

MEB'in Değişiklik Yaptığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Analık Hakkından Doğan Nöbet İzni 2 Yıla Çıktı

Eğitim Gücü Sen'den Bir Kazanım Daha15 Eylül 2023 tarihinde Bakanlığa yazdığımız yazıda; Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki ilgili maddesinde olduğu gibi “Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.” şeklinde düzenleme yapılarak oluşabilecek mağduriyetin giderilmesini ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Sendikamıza bilgi verilmesini talep etmiştik. Bakanlığın 14.10.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımladığı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'nde yaptığı değişiklik ile talebimiz karşılık bulmuştur.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular