Ekys Hazırlık Kitabımız Yayımlandı - Sendika Haberleri
Sendika Haberleri // 16 Aralık 2022 Cuma

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 5 Mart 2023 tarihinde yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 18.01.2023-24.01.2023 tarihleri arasında yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. MEB-EKYS sonuçları ise açıklanan takvime göre 24 Mart 2023 tarihinde açıklanacaktır.

EKYS Hazırlık Kitabımız Yayımlandı
Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacaktır. 
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
d) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
e) Eğitim bilimleri: %30.
f) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan Hükümler): %20. 
Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.
 
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak üyelerimizin mesleki ve özlük haklarının korunması konusunda sorumluluk almayı, üyelerimizin taleplerine yanıt aramayı ve bütün eğitim camiasının dertleriyle dertlenmeyi bir görev biliyor; bu uğurda mücadele etmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda EKYS sürecinde üyelerimizin çalışmalarını destekleyici nitelikte olan ve alanın uzmanları tarafından hazırlanmış kaynak kitabı PDF formatında faydalarınıza sunuyor, başarılar diliyoruz.

Mesut YILDIRIM 
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)
 
* EKYS Hazırlık Kitabımıza ulaşmak için www.egitimgucusen.org.tr web sitemizin üst kısmındaki üye girişi bölümünden giriş yapmanız gerekmektedir. 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik