Geriye Dönük Toplu Sözleşme İkramiyesi Alamayan Sendika Üyelerimiz İçin Emsal Teşkil Eden Mahkeme Kararıyla, Ödemelerin Yapılması İçin Yükseköğretim Kurulundan Talepte Bulunduk - Duyurular
Duyurular // 20 Mayıs 2024 Pazartesi
Geriye Dönük Toplu Sözleşme İkramiyesi Alamayan Sendika Üyelerimiz İçin Emsal Teşkil Eden Mahkeme Kararıyla, Ödemelerin Yapılması İçin Yükseköğretim Kurulundan Talepte Bulunduk

Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2024/565 Karar No’lu dava sonucu; %2 sendika barajı nedeni ile ödenmeyen Toplu Sözleşme İkramiyesinin geriye dönük olarak ödenebileceği yönünde emsal bir karar vermiştir. İlgili karara göre “Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle davacı sendika üyelerinin yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idarece sendika üyelerine ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 830,80.-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından fazladan yatırılan 193,00.-TL harcın istemi halinde; artan posta ücretinin ise kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 26/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” hükmü mahkemece karara bağlanmış ve yayımlanmıştır. Mahkeme karar gerekçesi olarak Anayasa’nın verdiği karar ve ilgili dosya değerlendirildiğinde, dava konusunun Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesiyle dava konusunun hukuki dayanağının ortadan kalktığı sonucuna varmıştır. Bu sebeple de Toplu Sözleşme İkramiyesi alamayan sendika üyelerinin geriye dönük ödemeleri ilgili idarece ödenmesi kararı kesinleşmiştir.

Ekte sunduğumuz emsal karara istinaden Toplu Sözleşme İkramiyesi alamayan sendikamız üyelerinin de  Yükseköğretim Kurulundan geriye dönük ödemelerinin bir an önce yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettik.

                                        

                                                                                                             

 

                                                                                                             

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular