Haftalık Ders Programından Bazı Derslerin Çıkarılmasıyla Yaşanan Mağduriyetlerin Giderilmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 16 Eylül 2022 Cuma

12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Açıklamalar bölümünde yer alan 7. Madde doğrultusunda “ortaokul beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak on sekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi” yapılabilmektedir.

C
Kurul kararına dayanarak bazı okullarda 5. ve 6. Sınıflarda İngilizce ağırlıklı program uygulanmaktadır. Bu uygulamaya istinaden görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, bilişim teknolojileri gibi dersler yerine İngilizce dersi seçilmekte, okul müdürleri ders çizelgesinde bu derslere hiç yer vermemekte; bu durum saydığımız branşlarda görev yapan öğretmenlerimizi mağdur etmektedir. Birçok öğretmen bu uygulamadan dolayı okulunda norm fazlası olmuştur. Dil eğitimi elbette ki öğrenciler için önemlidir fakat bu eğitimi verirken öğrencilerin yetenek ve ilgilerine dönük müzik, resim, bilişim teknolojileri, beden eğitimi gibi derslerin haftalık ders programından çıkarılması anlaşılır bir durum değildir. Kaldı ki ilköğretim kurumları ders çizelgesinde zorunlu dersler arasında yer alan görsel sanatlar, müzik ve bilişim teknolojileri, beden eğitimi derslerinin çıkarılması ile uygulanan bu program Millî Eğitim Bakanlığının kanunlarına, yönetmeliklerine aykırıdır.

Eğitim Gücü Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak çalışma yaparak il milli eğitim müdürlükleriyle gerekli yazışmaları yapması ve ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin giderilmesi hususunda MEB'den resmi talepte bulunduk.
 
 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular