İcapçı Görevlendirmeleri Hukuki Değildir!!! - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 19 Ağustos 2022 Cuma

Eğitim Gücü Sendikası Hatay il Temsilcisi Erdal Çapanoğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün zorunlu icapçı görevlendirmelerinin hukuk dışı olduğunu belirterek, yapılan hatadan derhal dönülmesi gerektiğini söyledi.

Eç
Öğretmen listeleri hazırlanarak icap göreviyle Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışmanlar yoğun bir şekilde görevlendirilmektedir. Asli atama kadrolarındaki çalışma esaslarında öğretmenlerin tam zamanlı çalışmaları veyahut tatil dönemlerinde görevlendirmelerine ilişkin herhangi bir kanuni düzenleme yokken yapılan bu uygulama hukuki değildir.
 
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Sendikamıza yazısı ile “ Milli Eğitim Temel Kanunu 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili diğer mevzuat doğrultusunda eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlere, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin verilecek görevlerin, isteğe bağlı olarak verilebileceği yönünde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda açık bir düzenlemeye yer verilmemiş olmakla birlikte, öğretmenlere bu kapsamda verilecek görevlerin, asli görevlerini aksatmayacak şekilde ve yukarıda  alıntılanan mevzuat ile ilgili diğer mevzuatın mesai saatleri, yaz tatili ve diğer hususları düzenleyen hükümleri de dikkate alınmak suretiyle verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” hükmüne yer vermiştir.
 
İdarenin gönüllük esasına dayanmayan, tatil ve dinleme zamanlarını da kapsayan üç aylık bir icapçı görevlendirmesi yasal olarak mümkün değildir. Sendikamız üyelerinin aldığımız icap eylem kararını uygulama hakları saklıdır.
 
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazı ile ilçelere gönderdiği icapçı listeleri talebinin öğretmenin çalışma usul ve esaslarına aykırı olduğunu bildiren ve gerekli düzenlemelerin yapılarak bu görevlendirmelerin iptalini Eğitim Gücü Sendikası Hatay İl Temsilciliği olarak talep ettik. 
 
Erdal ÇAPANOĞLU 
Eğitim Gücü Sendikası Hatay İl Temsilcisi 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları