İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmede Askerlik Süresinin Kamu Hizmeti Sayılmasını Kazandığımız Davayı Emsal Göstererek Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 12 Temmuz 2023 Çarşamba
İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmede Askerlik Süresinin Kamu Hizmeti Sayılmasını Kazandığımız Davayı Emsal Göstererek Talep Ettik

Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında 10.07.2023 Tarihinde 2023 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme duyurusu yayımlanmıştır. Yayınlanan duyurunun; C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler kısmının 1. Maddesinde yer alan “Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler” şeklinde, çalışma süresine dahil edilmiş olup Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılan öğretmenlerimiz kapsam dışı bırakılmıştır. Kapsam dışı tutulan öğretmenlerimiz 3 yıllık süreyi tamamlayamadıkları için “İl İçi Yer Değiştirme” başvurusu yapamamaktadır.

Eğitim Gücü Sen olarak açtığımız davada Diyarbakır 4. İdare Mahkemesinin 2023/306 esas numaralı kararında Askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Emsal yargı kararı ekte mevcuttur. Kazanılan dava neticesinde askerlik süresi de kamu hizmet süresi sayılmış ve hizmet süresi kapsamına dahil edilmiştir. Bu karara istinaden yaşanılan bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılan öğretmenlerimizin askerde geçirilen sürelerinin, çalışma hizmet süreleri hesaplanırken birlikte değerlendirilip toplam hizmet süresi kapsamında değerlendirilmesini talep ettik.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular