İlkokullarda Nakil Öğrencilerin Sınıflarının Kura İle Belirlenmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 20 Nisan 2024 Cumartesi
İlkokullarda Nakil Öğrencilerin Sınıflarının Kura İle Belirlenmesini Talep Ettik

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 11 (5) d) (Ek:RG-14/10/2023-32339)’ de  “İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.” ibaresi yer almaktadır. Yapılan değişiklik ve ilgili madde uyarınca ilkokullara kaydı yapılan öğrencilerin sınıfları kura yöntemi ile belirlenmektedir. Aynı yönetmeliğin 12. Madde 10. Fıkrasında (Değişik:RG-16/6/2016-29744)  geçen “İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır.” ifadesine göre sene içinde nakil olmak isteyen öğrencilerin yalnızca okul boş kontenjanının dışında kalanlar için kura yöntemi uygulanmaktadır. Nakil talebinde bulunan öğrenciler için boş kontenjan içerisinde yer alıyorsa naklinin yapılacağı sınıf okul idareleri tarafından belirlenmektedir. İdare inisiyatifine bırakılan nakil talep eden öğrencilerin sınıf belirlemeleri okul idarecileri ile velileri ve öğretmenleri karşı karşıya getirmekte, mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Bu sebeple ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilerek; yalnızca ilkokullara kayıtlarda değil yapılacak nakillerde de kura sisteminin uygulanması, e- Okul kura sisteminin aktif hale getirilmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular