İlkokullarda Sınıf Geçme Ve Kalma Durumlarının Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokullarında Olduğu Gibi Ders Yılı Sonunda Oluşturulacak Öğretmenler Kurulu Tarafından Değerlendirilmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 18 Ocak 2024 Perşembe
İlkokullarda Sınıf Geçme Ve Kalma Durumlarının Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokullarında Olduğu Gibi Ders Yılı Sonunda Oluşturulacak Öğretmenler Kurulu Tarafından Değerlendirilmesini Talep Ettik

Bakanlığınıza bağlı ilkokullarda öğrencinin sınıf geçme ve kalma durumu ilgili yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi, Madde 31 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)’e göre “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.” ibaresi yer almaktadır. İlgili madde uyarınca öğrenci sınıf düzeyi ve kazanımlarını başarıyla tamamlayamamış olsa bile veli isteği olmadığı sürece sınıf tekrarı yapmamaktadır. Bu durum sınıf ve yaşının gereği yeterliliğini tamamlayamayan çocuğun bir üst sınıfın kazanımlarını edinmesi noktasında sorunlar yaşamasına, dolayısıyla okuldan uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde değişiklik yapılarak ilkokullarda sınıf geçme ve kalma durumlarının ortaokul ve imam hatip ortaokullarında olduğu gibi ders yılı sonunda oluşturulacak Öğretmenler Kurulu tarafından değerlendirilmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular