İlksan Üyeliklerinde Zorunlu Olmayan Branşlarda Dilekçeyle İstifa Edilebilmesi Ve Konuya İlişkin Mevzuat Değişikliğini Meb'den Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 11 Temmuz 2024 Perşembe
İLKSAN Üyeliklerinde Zorunlu Olmayan Branşlarda Dilekçeyle İstifa Edilebilmesi ve Konuya İlişkin Mevzuat Değişikliğini MEB'den Talep Ettik

İLKSAN’a 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. Maddesinde sayılan ünvan ve yerlere atananların Kanun gereği doğal üye olma zorunluluğu vardır. Üye olan öğretmenlerden zorunlu olarak her ay aidat kesintisi yapılmakta ve Kanunda sayılan ünvan ve branşlarda olmasalar bile ayrılmak isteyen üyelerin talepleri İLKSAN tarafından kabul edilmemektedir. Sendika üyemiz adına Ankara 3. İdare Mahkemesine açmış olduğumuz davanın 2024/930 sayılı kararında “… Mevzuat hükümleri ile dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, davacının okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptığı ve ilk ataması ile birlikte Sandığa üye yapıldığı, buna karşın okul öncesi öğretmenlerinin Sandığa üye olma zorunluluğu getirilen ve tek tek kadro unvanları sayılan personel arasında bulunmadığı, bu haliyle davacının Sandığa üye yapılmasının hukuksal temelden yoksun olduğu ve rızası dışında üyeliğinin devam ettirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından davacı tarafından İLKSAN üyeliğinin sonlandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. hükmü çıkmıştır. İdari Mahkeme İLKSAN’ ın zorunlu üye olacak branşlar içinde yer almayan okul öncesi öğretmeni üyemizin, talebinin reddedilme gerekçelerini yerinde görmeyerek, talebinin kabulüne karar vermiştir.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak; Kamu zararının oluşmaması ve mağduriyetlerin ortadan kalkması adına Bakanlığınızca ilgili mevzuat değişikliğinin yapılması, Kanunen zorunluluk dışında kalan branşlara dilekçe ile ayrılış hakkı tanınmasını Milli Eğitim Bakanlığından talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular