Lisansüstü Eğitimine Devam Eden Veya Eğitimini Tamamlamış Öğretmenler İçin Taleplerimiz - Duyurular
Duyurular // 26 Mart 2024 Salı
Lisansüstü Eğitimine Devam Eden veya Eğitimini Tamamlamış Öğretmenler İçin Taleplerimiz

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolarda çalışan ve lisansüstü eğitimine devam eden veya tamamlamış öğretmenlerimiz sendikamıza ulaşarak çeşitli taleplerinden bahsetmişlerdir. Bakanlığınız bünyesinde görev alan lisansüstü eğitimine devam eden veya tamamlamış öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için aşağıda belirtilen taleplerin değerlendirilerek ilgili sürecin yürütülmesi sendika olarak da talebimizdir.

 

 • Lisansüstü eğitim sonrasında artırımlı ek ders ödenmekle birlikte fiili derse girme zorunluluğu nedeniyle çok sayıda formatör öğretmen, rehber öğretmen, müdür, müdür yardımcısı artırımlı ek ders ödemesinden faydalanamamaktadır. Artırımlı ödeme ek ders görevi sayılan tüm durumlarda ödenmelidir. Ödeme tutarı doktor öğretim üyelerine ödenen 1 saatlik ek ders tutarından az olmamalıdır.
 • Üniversitelerde doktor/ doçent dr. düzeyinde ünvana sahip akademisyenlerin sahip olduğu (özlük, emeklilik, maaş, ek gösterge) hakların tamamı "akademisyen öğretmenlere" de verilmelidir. Yüksek lisans mezunu öğretmenlere Uzman Öğretmen, doktoralı öğretmenlere de Başöğretmen ünvanları verilmelidir.  Daha önce MEB dışında çalıştıkları süre de hizmet süresine ilave edilmelidir.
 • Daha önce ilave verilen hizmet puanları yeniden verilmeli ve bu durum devam ettirilmelidir.
 • Doktora mezunlarından oluşan MEB İstişare Kurulu kurulmalı, eğitimin geleceği ve sorunlarına dair görüş ve öneriler alınmalıdır.
 • Doktora mezunu öğretmenlere üniversitelerde isteğe bağlı derse girebilme hakkının verilebilmesi sağlanmalıdır.
 • Milli Eğitim Üniversitesi açılmalı MEB bünyesinde çalışan doktora mezunları bu üniversitede görev yapabilmelidir.
 • Lisansüstü eğitimine devam eden veya tamamlamış öğretmenlere birlikte okul-akademik çevre arasında doğrudan ilişki kurularak eğitimin sorunlarının çözümü için ortak bir platform kurulmalıdır. Bu platformda yapılacak çalışmalara akademik çevre ve lisansüstü eğitimine devam eden veya tamamlamış öğretmenler birlikte katılmalı ve sorunlara çözüm üretmelidir.
 • Doktora sonrası üniversitelerde derse girme konusunda okul, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli kolaylığı sağlamalıdır.
 • Öğretmenlerin akademik yayın yapabilmesi için üniversitelerden alınması gereken etik kurul raporu konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Doktora sonrası üniversite kütüphanelerinden faydalanılamamaktadır. Kütüphanelerin sağladığı e-içerikler, intihal programları gibi veri tabanlarından MEB personeli olarak lisansüstü eğitimine devam eden veya tamamlamış öğretmenler de faydalanmalıdır.
 • Okul yönetimleri, lisansüstü ders sürecinde (Sunum, TİK, Yeterlik, Savunma vb. durumlarda) kolaylık sağlamalıdır.
 • Öğretmen Akademisi kurularak, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerden bu akademi çerçevesinde merkezi hizmet içi eğitimlerde öğretmenin isteğine bağlı eğitici olarak görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin (kendilerinin de isteği doğrultusunda) İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapılan bilimsel toplantılarda ve etkinliklerde görev almaları teşvik edilmelidir.
 • Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere müdür yardımcılığı, müdürlük, il, ilçe şube müdürlüğü gibi Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği sınavlarda ek puan verilmelidir.
 • Lisansüstü eğitimine devam eden veya tamamlamış öğretmenlere sempozyum, kongre gibi bilimsel çalışmalara katılımında maddi/manevi destekler sağlanmalıdır.
 • Lisansüstü eğitimine devam eden veya tamamlamış öğretmenlerin yayınlarına (Kitap, makale, e-madde vs.) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından maddi ve manevi anlamda destek sağlanmalıdır.

 

Konu ile ilgili çalışmaların yürütülerek 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde sendikamıza bilgi verilmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik