Meb'den Rehber Öğretmen/psikolojik Danışmanların İkinci Okul Görevlendirmelerinin İptalini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 9 Eylül 2022 Cuma

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yoğun bir şekilde ikinci okul görevlendirilmeleri yapılmaya başlanmıştır. Rehber Öğretmenler mevzuat hükümlerine aykırı olarak sürekli veya belirli periyotlar halinde görevlendirilmektedirler. Görevlendirmelerde öğretmenin muvafakati alınmamaktadır. Sendikamıza üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu görevlendirmeler mağduriyet yaratmaktadır.

MEB'den Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların İkinci Okul Görevlendirmelerinin İptalini Talep Ettik

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.

Norm fazlası olmayan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ikinci bir okula görevlendirilmesi hizmetin sürekliliğini bozmakta öğretmenlerin kendi okulundaki hizmeti yarım kalmaktadır. Bu uygulama her iki okula da fayda sağlamamaktadır ve kamu yararına da değildir.  İkinci bir okula görevlendirilen rehber öğretmenin ilgilenmesi gereken öğrenci mevcudunun, Rehber Öğretmen/Psikolojik Daışman norm kadro atamasında belirtilen sayının çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu durum da hizmetin yeterli, nitelikli, psikolojik danışmanlık mesleğinin özüne uygun bir şekilde yerine getirilmesini olumsuz etkilemektedir. Bu durum daha çok hizmetin kısıtlı şekilde eğitsel, sosyal, bilgilendirme ağırlıklı çalışmalar olarak yürütülmesine neden olmaktadır. İkinci okul görevlendirmelerinde, önemli hizmetlerden olan koruyucu-önleyici rehberlik, kişisel-sosyal rehberlik hizmetleri konularına yeteri kadar yer verilememekte veya kısıtlı çalışmalar yapılmaktadır.

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman görevlendirmelerinin hukuksuz olduğuna dair onlarca emsal nitelikte mahkemesi kararı bulunmaktadır. Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin 2017/1850 kararında “Geçici görevlendirme nitelik ve şartlarını taşımayan ve süreklilik arz eden bir kamu hizmetinin gördürülmesi amacına yönelik olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” hükmü açıktır ve İstinaf tarafından karar onaylanmıştır.

Eğitim Gücü Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığının Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara verilen ikinci okul görevlendirmelerinin iptali için gerekli mevzuat değişikliklerini yapmasını, konuyla ilgili 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu dayalı olarak tarafımıza bilgi verilmesi talebini MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ilettik.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular