Meb'den Yüksek Lisans Ve Doktora İzni Talebimizi Yineledik - Duyurular
Duyurular // 16 Eylül 2022 Cuma

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğretmenlerden kurum müdürlüklerine yaptıkları başvurulara olumsuz cevap geldiğine dair sendikamıza bilgi gelmektedir.

GÖğretmenlik Meslek Kanununda öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapmaları önem arz etmektedir. Sayın Bakanımız 08.09.2022 tarihinde yaptığı açıklamasında " Aslında nihai amacımız, eğitim sistemimizdeki öğretmenlerin mümkün olduğu kadar büyük bir oranda yüksek lisans ve doktora yapmasını sağlamak." ifadelerine yer vermiştir. Diğer taraftan bazı branş öğretmenleri (rehber öğretmen/psikolojik danışman, özel eğitim, sınıf, okul öncesi öğretmenleri gibi) akademik kariyerlerini devam konusunda Bakanlığımızın izin yönergesini ilgi tutan idareler tarafından izin konusunda sıkıntı yaşamakta, engellemelerle karşılaşmaktadır. Bizzat Sayın Bakanımız Mahmut Özer tarafından yapılan bu açıklamanın üzerinden bir hafta geçmeden, idari makamların yüksek lisans ve doktora izinlerinde öğretmenlere hiçbir kolaylık sağlamaması hatta Anayasal hak olan “eğitim hakkının” farklı gerekçelerle engellenmesi anlaşılır bir durum değildir.
 
Millî Eğitim Bakanlığı izin Yönergesi 18. Maddesi Diğer İzinler “e) (Ek: 05/04/2013-485808 Bakan Onayı) Memurlardan lisansüstü öğrenime devam edenlere, görevlerini aksatmamak şartıyla izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir. Anayasamızın hak olarak sunduğu ve Meslek kanunu ile teşvik edilen eğitim hakkı, izin yönergesinde kolaylık sağlanması yönündeki ibareyi dikkate almaksızın engellenmeye devam edilmektedir.

Eğitim Gücü Sen olarak Bakanlığın, yazımız içeriğinde belirttiğimiz branşlar dahil tüm branşlardaki öğretmenlere; Anayasal hakkı ve Meslek Kanunun amacı doğrultusunda akademik kariyerlerini geliştirmeleri için gerekli kolaylıkları sağlaması, öğretmenin yüksek lisans ve doktora yapmasını kolaylaştırması, izin konusunda düzenleme yapması ve sendikamızın daha önce yüksek lisans ve doktora izni hakkında ilgi yazısına Bakanlık tarafından hiçbir cevap verilmediğinden,  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna esasen tarafımıza bilgi vermesini talep ettik.
 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular