Meb:icap Görevi İsteğe Bağlı Ve Mesaiyi Aksatmayacak Şekilde Verilebilir. - Sendika Haberleri
Sendika Haberleri // 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Bakanlığımıza bağlı bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlere çocuk teslimi/icap görevi/nöbet listeleri ile yaz tatili, mesai dışı ve resen görevlendirmeler tebliğ edilmektedir.

icÜlkemiz yasal dayanaklarına göre Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ve öğretmenlerin mesai saatleri ya da  ya da kanuni hakkı olarak kullandığı tatil günleri gözetilmeksizin görevlendirilmeleri hukuki değildir. Ayrıca bu tür görevlendirmeler;  Anayasa’mızın 18. maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir.

Adalet Bakanlığı hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadelerinin alınması işlerini yerine getirmek amacıyla personel istihdam etmek zorundadır. Ancak bu istihdamın MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlere zorla verilmesi ve resen icap listelerinin kaymakamlıklar tarafından okullara gönderilerek öğretmenlere tebliğ edilmesi, hukuki uygulamalarla çelişmektedir.

Çocuk teslimi/icap görevi/nöbeti görevlendirmelerinin öğretmenlerin tatil zamanında, mesai dışı ve resen yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na 31.05.2022 tarih ve 2022/529 sayılı resmi yazımıza gelen cevap Eğitim Gücü Sendikası olarak hukuksuz uygulamalara karşı verdiğimiz mücadelenin sonucunda ne kadar haklı olduğumuzun bir göstergesidir.

Konuyla ilgili olarak Eğitim Gücü Sen,  çözüm konusunda aldığı sorumlulukla psikolojik danışman/rehber öğretmen ve öğretmenlerimizin yanında yer almıştır. Konuya dikkat çekerek, basın açıklamaları yoluyla kamuoyu oluşturarak hareket etmiş ve sorunun çözümünde hukukun üstünlüğünü vurgulamıştır.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik