Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Gördüğü İşletmelerdeki Usta Öğretici Bulundurma Zorunluluğunun Giderilmesini Ve İşyeri Denetiminin İdareci Ve Öğretmenlerden Alınmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 29 Şubat 2024 Perşembe
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Gördüğü İşletmelerdeki Usta Öğretici Bulundurma Zorunluluğunun Giderilmesini Ve İşyeri Denetiminin İdareci Ve Öğretmenlerden Alınmasını Talep Ettik

Bakanlığınıza bağlı Mesleki ve Teknik Liselerde zorunlu staj kapsamında eğitim alan öğrenciler staj eğitimlerini tamamlamak üzere ilgili işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadır. Mesleki Eğitim Kanunu (Değişik: 2/12/2016-6764/41 md.) maddesinde “Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir.” ifadesi bulunmaktadır. Stajyer öğrenci yetiştirmekle yükümlü okullarda özellikle sanayisi gelişmemiş bölgeler için usta öğretici bulunduran işletme bulmak çok büyük sıkıntılara sebep olmakta ve öğrenciler uygulama almak zorunda oldukları bölümlerin stajlarını uygun işletme bulunamadığından tamamlayamamaktadır. Ayrıca stajyer öğrenci kabul eden işletmelerin denetimi, İSG uzmanlarının kontrolleri ve işyerinin uygunluğu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılması gerekirken meslek liselerinde görevli öğretmen, koordinatör ve okul idarecilerine yaptırılmaktadır. Riskli çalışma alanlarının da bulunduğu stajyer kabul eden işletmelerde bu tarz denetim ve kontrollerin okul öğretmenleri tarafından yapılması tehlike oluşturmakta, zaten stajyer öğrencilerimizin iş ve işlemlerini takip eden öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz için fazladan iş yükü oluşturmaktadır.

Konu ile ilgili mevzuat değişikliğinin yapılarak; stajyer öğrenci yollanan işletmelerde usta öğretici bulundurma zorunluluğunun kaldırılması, gerekli görülmesi halinde işletmede bulunan lisans veya ön lisans mezunu kişilere konu ile ilgili hizmet içi eğitim verilerek usta öğretici yerine bu kişilerin çalışıyor olmasının yeterli sayılması; işletme denetimi, İSG uzmanlarının kontrolü ve işyeri uygunluğu gibi konularda ilgili Bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından personel temin edilip bu görevlerin meslek lisesi öğretmenleri ve okul idarecilerinden alınmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik