Mesleki Eğitim Merkezlerinde  Görevli Öğretmenlerin Ek Ders Ödemelerinin Dyk Gibi Artırımlı Olarak Ödenerek Hak Kayıplarının Giderilmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 15 Aralık 2023 Cuma
Mesleki Eğitim Merkezlerinde  Görevli Öğretmenlerin Ek Ders Ödemelerinin Dyk Gibi Artırımlı Olarak Ödenerek Hak Kayıplarının Giderilmesini Talep Ettik

Öğrencileri mesleki eğitime hazırlamak ve uygulamalarını staj yoluyla yoğunlaştırmak amacıyla kurulan ve 2016 yılında örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ülkemizde yaygınlaşmaya ve öğrenci kabulüne devam etmektedir.

MESEM’ler kendilerine ait binalarda eğitim yaptığı gibi bazı okulların bünyelerinde de açılmış ve açılmaktadır. Sendikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda okul bünyesinde açılan MESEM’ler teorik derslerini işleyebilmek için bünyesinde açıldığı okulun dersliklerini kullanmakta, hafta içi bu dersliklerde okulların kendi öğrencileri ders işlediği ve uygun sınıf bulunmadığından MESEM öğrencileri ve öğretmenleri için hafta sonlarına ders verilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. Maddesinde “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.” İfadesi yer almaktadır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. Madde 2 ve 3. Bendinde “(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir. (3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.” İfadesi yer almaktadır. İlgili maddelere göre hafta sonu ders görevi verilen öğretmene ek ders ödemesi artırımlı olarak yapılmalıdır. Kaldı ki bu maddelere istinaden hafta sonu DYK’ lerde görev alan öğretmenlerin ek ders ödemeleri artırımlı olarak yapılmaktadır.

            Hafta sonu eğitim vermek zorunda olan MESEM’ lerde görevli öğretmenlerin ek ders ödemelerinin DYK gibi artırımlı olarak ödenerek hak kayıplarının giderilmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular