Ömk İle Değersizleştirilen Öğretmenler Geçim Derdinde - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 16 Ekim 2022 Pazar

Eğitim Gücü Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yılların özlemine yanıt veremeyeceğini taslak aşamasından itibaren her platformda vurgulamış, ÖMK ve kariyer basamakları sistemiyle ilgili ilk günden tavrını almıştır.

ÖMK İLE DEĞERSİZLEŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER GEÇİM DERDİNDE
Bu kapsamda Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Ege Bölge Temsilcilikleri 15 Ekim 2022 Cumartesi günü “Kanunla Değersizleştirilen Öğretmenler Geçim Derdinde” başlığıyla; Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer basamakları sistemi başta olmak üzere ek zam ve vergi dilimi düzenlemesi talebi ile basın açıklaması düzenlemiştir. Basın açıklamasında Eğitim Gücü Sen Basın Yayın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah YAVUZ, İzmir İl Temsilcisi Aynur ÖZDİK CİVELEK, Aydın İl Temsilcisi Tuğba ÇELİK, Bursa İl Temsilcisi Bilal BEDİR, Denizli İl Temsilcisi Osman DAĞLI ve Manisa İl Temsilcisi İsmail ÇIRAK ile yönetim kurulları, eğitim çalışanları, sendika üyeleri ve basın mensupları hazır bulunmuştur.
 
İzmir Gündoğdu Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasında genel olarak şu talepler dile getirilmiştir:
• Öğretmenlik Meslek Kanunu meslek itibarını ve haklarını yasal ve sosyal statüde zenginleştirecek biçime kavuşturulmalıdır.
• Öğretmenlik kariyer basamakları sistemi ve tartışma konusu olan kariyer sınavı kaldırılmalıdır.
• Eğitim çalışanlarının maaşları enflasyon oranı dikkate alınarak, yoksulluk sınırının üzerine çekilmelidir.
Eğitim Gücü Sen Basın Yayın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah YAVUZ tarafından okunan 15 Ekim 2022 Ege Bölgesi Temsilcilikleri basın açıklaması tam metni:

KANUNLA DEĞERSİZLEŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER GEÇİM DERDİNDE
Memur Maaşları Yoksulluk Sınırından Açlık Sınırına Doğru

Değerli Türk Halkı, Kıymetli Eğitim Çalışanları, Saygıdeğer Basın Mensupları ve Eğitim Paydaşları,

Bugün burada Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin çağdaş eğitime ve Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş hedeflerine uygun hale getirilmesi, ayrıca kanuna bağlı olarak yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavının iptal edilmesi ve maaşlarımızın yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması talebiyle, başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim çalışanlarımızın sesi olmak için toplandık.
Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu haliyle öğretmeni yasal ve sosyal statüde yalnız bırakmıştır!

Kanun hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından revize edilmeli, Kariyer Basamakları Sistemi kaldırılmalı; öğretmen yetkinliği, yeterlilikleri ve etik ilkelerinin belirlenmesi için, tüm paydaşlar ve eğitim kolu sendikalarının katıldığı bir diyalog süreci geliştirilmeli, ciddi çalıştaylar sonucunda beklentilere yanıt verecek biçimde yeniden hazırlanmalıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanununda, öğretmenlerin mesleki ehliyetlerinin sınırlarını belirleyecek, çalışma koşulları, atama, yer değiştirme ve emeklilik usullerini tayin edecek, meslek etiği, mobbing ve şiddet gibi konularda öğretmeni koruyacak aynı zamanda öğrenci ve veliye dönük güvenceler sağlayacak tanımlamaların hiç biri yoktur. Kanunun içi bomboştur.
Öğretmenler huzursuzdur, mutsuzdur, kendini değersiz hissetmektedir.

Öğretmenlik mesleğinin tanımlanmadığı, sınırlarının çizilmediği, öğretmenlerin itibarını sosyal ve yasal statüde zenginleştirmeyen, öğretmenin özlük haklarından bihaber öğretmenlik meslek yasası; bizlerin ihtiyaçlarını hiçbir yönüyle karşılamamıştır. Öyle ise öğretmenlik meslek yasası, kimin yasasıdır?

ÖĞRETMEN DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR VE HAKLARI YOK EDİLİYOR
Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer öğretmenlere kulaklarını tıkamıştır. Medya ve hükümete yanlış bilgiler vermekte, 614 bin öğretmenin sınav başvurusu yapmış olmasından hareketle kariyer basamakları sınavlarının öğretmenler tarafından benimsendiği algısını oluşturmaktadır. Yazılı sınav başvuru süreci dahi sağlıklı biçimde yürütülemediğinden sürekli uzatılan takvim, örnek soru yayımlayarak öğretmenin derdinin yalnızca sınav içeriği olduğu kanaati yaratılması ile beraber gerçekler Sayın Bakanın açıklamalarından çok farklıdır.

Öğretmene verilen buçuklu zamlar hiçbir ihtiyacı tam anlamıyla karşılamamaktadır. 2022 Ocak ayında toplu sözleşme sonucu verilen yüzde 5 + yüzde 2,5’luk iyileştirme, 2022’nin ikinci yarısı için yapılan yüzde 7’lik zam ve sözde enflasyon farkı da mutfaktaki yangına çare olmamıştır.

Artık, her gün gözlerimizi zam haberleriyle açıyoruz. Buna karşın zammın yansımadığı tek nokta alın terimizin ve emeğimizin karşılığı olan maaşımızdır. Kira, Ulaşım ve Temel gıda giderleri gibi zorunlu ihtiyaçlar başta olmak üzere birçok kalemde yüzde 300’leri geçen fiyat artışları karşısında birçok vatandaşımız gibi Öğretmenler de temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiş ağır bir yoksulluk kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Çalışanların gelirleri özellikle büyükşehirlerde neredeyse bir kiraya eşdeğer durumdadır. Kira ödemeleri yapıldıktan sonra maaşlar aylık gıda ihtiyaçlarını, elektrik, su, doğalgaz, iletişim, yakıt giderlerini karşılayamaz noktaya gelmiştir.

Çeşitli bağımsız kuruluşların belirlediği enflasyon oranlarının ortalamasına bile yaklaşamayan TÜİK enflasyon rakamları adeta Hükümetin enflasyonla tek mücadele yöntemi haline gelmiştir. Hissedilen enflasyonun %150lere vardığı bu dönemde mutfakta, ulaşımda, giyimde, pazar yerinde enflasyonu derinden yaşıyoruz. Maaşlarımıza yapılan zam ve sözde enflasyon farkları daha elimize geçmeden erimiş, memur adeta enflasyona ezdirilmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi vergi dilimi düzenlemesinin ısrarla gündeme alınmaması bizi açlık sınırına doğru sürüklemektedir. Yabancı para birimleri karşısında eriyen Türk Lirası nedeniyle ülkemiz yabancı uyruklu turistler için cennet haline gelirken, çalışanların kredi kartları limitleri dolmuş, ek hesaplarda para kalmamış, bıçak kemiğe dayanmıştır.
Tüm bu gerçeklerden hareketle Mühendis Bakanın oluşturduğu pembe tablonun gerçeği yansıtmadığı aşikârdır. Öğretmenlerimiz yasayı onayladığı, kariyer basamaklarını benimsediği için değil gelirini biraz olsun artırabilmek için sınava girecektir. Ayrıca kariyer sistemi ile ortaya çıkan farklı maaşlar, aynı okulda aynı işi yapan öğretmenlerin okullardaki çalışma barışını da bozacaktır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilene, Kariyer Basamakları Sınavı iptal edilene, vergi dilimi sabitlenerek maaşlarımız hak ettiğimiz düzeye getirilene dek susmayacağız. Kariyer Basamakları bursluluk sınavına girmeyi boykot ediyor, sınav görevi almama eylemi uyguluyoruz.

KANUNLA DEĞERSİZLEŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER GEÇİM DERDİNDE
2021 yılı son çeyreğinden başlayarak her geçen gün hayatımızı daha da zorlaştıran ekonomik sıkıntılar artık katlanılamaz bir hâl almıştır. Yıllardır yetkili sendikayla, tiyatroya dönüşen toplu görüşmeler sonucu 2021 yılında müjde olarak sunulan ancak geldiğimiz noktada çalışanı açlık sınırına mahkûm eden zam oranları güncellenmeli, gerekirse seyyanen zam yapılmalıdır.

Bağımsız araştırmaların ortaya koyduğu verilere göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8.000 lira, yoksulluk sınırı ise 24.000 liraya dayanmıştır. Tüm bu gerçekler ortadayken bizlerin maaşlarının yoksulluk sınırı altında kalması hiç şekilde kabul edilemez.

Maaşlarımız bugünden itibaren öğretmenlerin ayrıştırılmasına ve değersizleştirilmesine sebep olan kariyer basamakları bursluluk sınavından bağımsız, insanca şartlarda yaşamaya uygun hale getirilmeli ve yoksulluk sınırı olarak belirlenen 24.000 TL’nin üzerine çıkarılmalıdır. Açlık sınırı bordro kabul etmiyoruz, kamuoyu önünde yırtıyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları