Özel Eğitim Kurslarının Kapatılmasını Ve Özel Eğitim Alan Mezunlarının İstihdam Edilmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 3 Temmuz 2023 Pazartesi
Özel Eğitim Kurslarının Kapatılmasını Ve Özel Eğitim Alan Mezunlarının İstihdam Edilmesini Talep Ettik

Haziran 2023 Tarih ve 2788 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’ 20 Sayılı kararında;

“EĞİTİM PERSONELİ VE UYGULAMALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel destek eğitim uygulayan özel eğitim okullarında ihtiyacın yukarıda belirtilen özel eğitim alanı öğretmenlerince karşılanamaması durumunda; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 Tarihli ve 9 Sayılı karar eki çizelgesinde Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik, Psikoloji alanlarından herhangi birine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup Bakanlığımızca düzenlenecek 160 saat teorik ve 80 saat uygulama olmak üzere toplam 240 saat süreli uzman öğretici yetiştirme kursu programını başarıyla tamamlayanlar, özel eğitim alanı öğretmenlerince gerçekleştirilen destek eğitimlerini vermek üzere uzman öğretici olarak görevlendirilebilir. Bir destek eğitim programının eğitimini alacak engelli bireye, zorunlu eğitim personeli tarafından ayda en az 2 (iki) saatlik eğitim verilir.” ifadesi yer almaktadır.

Yapılan değişiklikle toplamda 240 saatlik eğitimle Özel Eğitim alanında görev alacak personel ihtiyacı beş farklı alana daha açılmaktadır. Özel Eğitim gibi spesifik ve çalışma grubu da bir o kadar hassas olan bir alanda 240 saatlik bir eğitimle özel eğitim verilmesi yeterliği verilmesi doğru değildir ve birçok mağduriyete sebep olmaktadır. Rehabilitasyon merkezlerinin denetimlerinin yetersiz olması, kısa süreli kurslarla verilecek eğitimin Özel Eğitim gibi hassas bir alanda yeterli olmaması, alan mezunu olmayan kişilerin Özel Eğitim alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadan özel gereksinimli öğrencilerle çalışması bu öğrencilerde geri dönüşü olmayacak problemlere yol açacaktır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, yapılan değişikliğin düzenlenerek özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel destek eğitimi uygulayan özel eğitim okullarında; yalnızca Özel Eğitim Alanında eğitim almış lisans mezunu kişilerin çalışması ve ilgili kursların kapatılarak Özel Eğitim Alan mezunlarının istihdamlarının sağlanmasını Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden talep ettik
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular