Özel Öğretim Branşı Öğretmenlerin Müdürlük Talebini Meb'e İlettik - Duyurular
Duyurular // 24 Temmuz 2023 Pazartesi
Özel Öğretim Branşı Öğretmenlerin Müdürlük Talebini MEB'e İlettik

Personel Genel Müdürlüğü ilgi yazıda; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 5. Maddesine ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. Maddesinin birinci fıkrasına atıfta bulunarak; “Bu hükümler çerçevesinde özel eğitim öğretmenleri anılan eğitim kurumlarına, bu kurumlarda ihtiyaç duyulması halinde açılan özel eğitim sınıflarında ders okutmak üzere öğretmen olarak atanabilmekte olup, ancak türü itibariyle yönetici olarak görevlendirmeleri mümkün olamamaktadır.” hükmüne yer vermiştir.

Geçmiş yıllarda, eğitim kurumlarına ilk defa yönetici atama tercihlerinde, branşı Özel Eğitim olan öğretmenlere "bünyelerinde özel eğitim sınıfı bulunan okullar dahil" Bakanlık tarafından tercihlere kapatılmıştır. Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim okulları ve tüm öğretmenlerin tercihlerine açık olan öğretmenevi, halk eğitim merkezi hariç hiçbir kurumu tercih edememektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin bünyelerinde özel eğitim sınıfı olan okullara yönetici olarak görevlendirilmemeleri birçok mağduriyete sebep olmaktadır.

2023 Yılı müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde geçmiş yıllardaki mağduriyetlerin yaşanmaması adına, Bakanlığın, özel eğitim öğretmenlerinin “bünyesinde özel eğitim sınıfı olan kurumlara” da idareci olarak görevlendirilmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapmasını talep ettik
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular