Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman Boş Derslere Görevlendirilemez - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 12 Kasım 2021 Cuma

İdare tarafından Rehber öğretmen / psikolojik danışmana boş geçen derslere rehberlik veya başka nedenlerle girmesi yönünde yapılan talep hukuksuzdur.

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman Boş Derslere GörevlendirilemezBazı okul idarecileri tarafından, Covid veya başka nedenlerle dersler boş kaldığında, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanın boş derse girmesinin talep edildiği bilgileri tarafımıza gelmektedir.

Bu görevi reddedenlere ise bağımlılık veya farklı konularda rehberlik hizmeti görev yazısı çıkararak hukuksuzluğu resmiyete döken okul müdürleri bilgisi de gelmektedir.

2020 yılında yayınlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri etik yönergesi madde 9, (ğ) Bendinde:

” Rehber öğretmen psikolojik danışmanın boş derse girmesini talep etmez ancak rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın talep etmesi durumunda rehberlik etkinlikleri uygulamasına ilişkin gerekli desteği sağlar.” hükmü açıktır.

Müdür şu saatte, şu sınıfa gir, rehberlik hizmeti yap diyemez. Hizmeti planlayacak ve talep edecek kişi rehberlik personelidir. Okul idaresi boş derslere gir hiç diyemez, bu durum ilgili mevzuat ve hükümlere aykırıdır. Okullarda ilgili ders öğretmenlerinin herhangi bir resmi sebeple ders saatine gelemediği takdirde, nöbetçi müdür yardımcısının planlaması dahilinde dersin nöbetçi öğretmen tarafından doldurulması esastır ve bu durum ilgili mevzuatlarda belirtilmiştir.

Meslektaşlarımızın kendilerine bu yönde yazılı veya sözlü talepler geldiğinde ilgili hükme göre reddetme hakları vardır. Baskı yapıldığında okul idaresi mevzuata ve yasalara aykırı hareket etmiş olur.

20.08.2020 tarihli MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili yönergeler hazırlanırken biz 20 yıldır meslektaşlarımızın yaşadığı her konuda yönetmeliğe maddeler eklenmesini talep ettik ve bu yönde kazanımlar sağladık. Etik yönergeyi lütfen dikkatli okuyun. Her konuda angarya ve mobbingi önleyecek maddeler vardır.

Üye meslektaşlarımız, Eğitim Gücü Sendikamıza ulaştığı takdirde kendilerine her türlü hukuki yasal destek sağlanacaktır. Okullarına da üyemiz adına gerekli resmi yazı gönderilecektir.

Mevzuata aykırı idari işlemleri ve yönde yapılan zorlamaları kabul etmiyoruz. Bu tarz durumlara karşı üyelerimizin her zaman yanındayız.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları