Rotasyon Kaldırılmadı!  Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 48. Maddede Yer Almaktadır - Duyurular
Duyurular // 30 Mayıs 2024 Perşembe
Rotasyon Kaldırılmadı!  Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 48. Maddede Yer Almaktadır

Rotasyon Kaldırılmadı!

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 48. Maddede Yer Almaktadır

 

Rotasyon kaldırılmadı, bugüne kadar uygulanmasa da mevzuatta vardır. Bazı kaynaklar ve sendikalar gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu değişikliğinde rotasyonun ifade edilmemesine dönük, “rotasyon yapılmayacak, vazgeçildi, kanundan çıkarıldı” gibi açıklamalar yapmaktadır. Oysaki Bakanlık, tarafımıza rotasyonun Meslek Kanununda değil yönetmelik ile düzenleneceği bilgisini vermiştir.

Milli Eğitim Bakanından da “rotasyon yapılmayacak” diye bir açıklama gelmemiştir. Bu sebeple eğitim camiası bu konuda rehavete kapılmamalıdır.

Hal böyle iken çeşitli sendikalar ve kuruluşlar Meslek Kanununda yer almayacağı için rotasyonun olmayacağı ve bunu kendilerinin engellediğine dair yazı ve sosyal medya paylaşımları yapmaktadır. Mevcut Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 48. Maddede rotasyonun nasıl yapılacağı açıkça ifade edilmiştir. Madde 48’e göre;

“Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi

MADDE 48 – (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla (Değişik ibare: RG-4/7/2015-29406)   12 yıl görev yapabilir.

(2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam (Değişik ibare: RG-4/7/2015-29406)   12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır.

(9) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda (Değişik ibare: RG-4/7/2015-29406)   12 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.” Şeklinde açıkça ifade edilmiştir.

Kanunda yer almayacak olması ve bugüne kadar uygulanmamış olması mevcut yönetmeliğin uygulanmayacağı anlamına gelmemektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, geçmiş yıllarda rotasyon konusunu gündeme getirip denemiş ancak tepkiler nedeni ile geri çekmiştir. Mevcut durumda yönetmelikte var olan rotasyonun kalkmasına yönelik bir çalışma yoktur. Bugün gündemdeki konu rotasyonunun, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” teklifinin içinde yer almamasıdır. Rotasyonun uygulanabilirliği noktasına baktığımızda; özellikle birçok il ve ilçe de sayıları az olan meslek liseleri, BİLSEM, RAM, özel eğitim okulları, halk eğitim merkezleri, MESEM vb. kurum türlerinde görev alan öğretmenler için ciddi mağduriyet yaratacağı görülmektedir. İyi planlanmış ve mağduriyet yaratmayacak bir rotasyonun öğretmenlere mesleki anlamda fayda sağlayacağı düşünülmekle birlikte sistemsiz biçimde yapılacak uygulamaların mağduriyetleri beraberinde getireceğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu bakışla; Eğitim Gücü Sen olarak rotasyon sürecinin takibindeyiz. Görüşlerimizi dosya olarak bakanlığa sunduk bu konuda bürokratik temaslarda bulunuyoruz. Yönetmelikte yer alan rotasyonun bu sene uygulanması durumunda hak kaybı ve oluşabilecek olası mağduriyetlerin önlenmesi, giderilmesi yönünde her türlü yasal ve hukuksal mücadelemizi vereceğiz.

Rotasyon ülkemizde daha önce de uygulanmaya çalışılmış ancak açmazları beraberinde getirmiştir. Uygulanmasında yaşanacak her türlü mağduriyetin önlenmesi için mevzuattan rotasyon kaldırılmalı, bu konuda kamuoyu rahatlatılmalıdır.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular