Sendika Üyelik Ve Çekilme İşlemlerinin E-devlet Sistemi Üzerinden Yapılmasını Talep Ettik - Sendika Haberleri
Sendika Haberleri // 10 Nisan 2022 Pazar

4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üyelik ve üyelikten çekilme işlemlerini, 2001 yılından beri kamu personelinin üç nüsha halinde hazırladığı matbu formlarla yapmaktadır.

Sendika Üyelik Ve Çekilme İşlemlerinin E-devlet Sistemi Üzerinden Yapılmasını Talep EttikÜyelik formunun sendika tarafından onaylı bir örneği ilgilinin görev yaptığı kamu kurumuna gönderilmektedir. İlgilinin sendika üyeliği sıfatını kazanabilmesi için kurumu tarafından sendika üyelik ödentisinin aylığından kesinti yapılması gerekmektedir.

Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisinin ıslak imzalı çekilme formunun üç suretini ilgili kurum evrakına teslim etmesi gerekmektedir. İlgilinin çekilme talebi kurum tarafından işleme alındıktan sonra formun bir örneği ilgili sendikaya gönderilmektedir.

Üyelik kabulü ve çekilmeye ilişkin uygulanan işlemler kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalara yük getirmekte, kamu yöneticilerinin sendikalı personel üzerinde baskı oluşturmasına ve müdahalesine yol açmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin hayatımızın her aşamasında verimli bir şekilde kullanılmasıyla beraber birçok resmi işlem artık internet ortamında yapılabilmektedir. Resmi işlemlerin yapıldığı ve hayatımıza büyük kolaylıklar getiren e-Devlet uygulaması birçok hizmeti vatandaşlara sunmaktadır. İşçilerin sendika üyelikleri ve sendikadan çekilme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. 4688 sayılı kamu sendikaları kanununa tabi olan memurların da üyelik işlemlerinin e devlet üzerinden yapılması büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Eğitim Gücü Sendikası olarak kamu görevlileri sendikalarının faaliyetlerini demokratik bir platformda, insan sağlığı açısından güvenli bir ortamda, zaman ve ekonomiden tasarruf sağlanarak yapılabilmesi için kamu görevlilerinin sendika üyelik ve çekilme işlemlerinin, işçi sendikalarında olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden yürütülmesi için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 14.03.2022 tarihinde resmi talepte bulunduk.

*** Resmi yazımıza 18.03.2022 tarihinde gelen cevap yazısında ise “…bahse konu talebiniz, yapılması planlanan mevzuat değişikliklerinde değerlendirilmek üzere dikkate alınacaktır.” denmektedir.
Sendika Üyelik Ve Çekilme İşlemlerinin E-devlet Sistemi Üzerinden Yapılmasını Talep EttikSendika Üyelik Ve Çekilme İşlemlerinin E-devlet Sistemi Üzerinden Yapılmasını Talep Ettik
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik