Sınav Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle Birlikte Türkçe, Edebiyat Ve Yabancı Diller Derslerinde Uygulamalı Sınav Kriterlerinin Belirlenmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 16 Ekim 2023 Pazartesi
Sınav Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle Birlikte Türkçe, Edebiyat Ve Yabancı Diller Derslerinde Uygulamalı Sınav Kriterlerinin Belirlenmesini Talep Ettik

Sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte Türkçe, Edebiyat ve Yabancı Diller derslerine uygulamalı sınav getirilmiştir. Ancak bu sınavların nasıl yapılacağı, öğrencilerin hangi ölçeğe göre değerlendirileceği, değerlendirme kriterlerinde nelere dikkat edileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Değerlendirme kriterinin veya ölçeğinin olmaması ve bu alanda öğretmenlerin bilgilendirilmemesi yapılacak olan değerlendirme sınavlarının tutarsız olmasına, güvenilirlik, adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olmasına sebep olacaktır.

            Ölçme ve değerlendirmede birliğin sağlanabilmesi, güvenilirliğinin artması adına uygulama sınavları için kullanılabilecek ölçek ve kriterlerinin belirlenerek bu konularda öğretmenlerin bilgilendirilmesi, konunun uzmanları tarafından sınav hazırlama, uygulama sınavlarında dikkat edilecek hususlar ve değerlendirme kriterlerinin nasıl olacağı seminerlerinin tamamlandıktan sonra uygulamanın başlatılması daha sağlıklı ve güvenilir olacaktır.

Belirtilen hususlardan ötürü uygulama sınavlarının uygulama yöntem ve ölçekleri belirlenip Türkçe, Edebiyat, Yabancı Diller öğretmenlerine gerekli eğitimler verildikten sonra uygulamaya başlanmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular