Türk Adaleti Sakarya İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğünün Hukuksuz Yer Değişikliği İşlemine Dur Dedi! - Duyurular
Duyurular // 15 Nisan 2024 Pazartesi
Türk Adaleti Sakarya İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğünün Hukuksuz Yer Değişikliği İşlemine Dur Dedi!

Sendikamız  üyesinin, yasalara ve hukuka aykırı bir şekilde, başka bir kuruma soruşturma sonucu yer değişikliği işlemine karşı açtığımız davayı kazandık. Sakarya 2. İdare mahkemesi 2024/177 sayılı kararında: “Olayda, davacının geçirdiği soruşturma sonucunda hakkında hazırlanan disiplin soruşturma raporunda, davacının görev yaptığı yerde kalmasında diğer öğretmenlere ve çalışanlara kötü örnek olacağı ve hiyerarşik yapıyı zedeleyeceği şeklinde değerlendirme yapıldığı görülmüşse de davacının eski görev yerinde kalması halinde kurumdaki disiplinin bozulacağı, kamu hizmetinin aksayacağı, işbirliği ile çalışma ve iş barışının bozulacağı yönünde somut tespitleri içeren bir değerlendirme yapılmadığı, başka bir ifade ile davacının disiplin soruşturması sırasında sübut bulduğu tespit edilen görevlendirildiği okula gitmediğine ilişkin eyleminin görev yerinde kalması hususunda ne gibi sakıncalar doğuracağının ya da naklen atanmayı gerektirir diğer tutum ve davranışların ne olduğunun ortaya konulmadığı, davacının naklen atanması konusunda davalı idarenin var olan takdir yetkisinin gerekçeli bir şekilde yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerine uygun şekilde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmış olup dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Hükmüne yer vererek  yer değişikliğinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular