Uzman Öğretmenlik / Başöğretmenlik Eğitim Programının Yeniden Düzenlenmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 16 Mayıs 2022 Pazartesi

13.05.2022 yayımlanan Uzman Öğretmenlik/ Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi’nde, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programının uygulanmasının 18.07.2022-05.09.2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmektedir.

Uzman Öğretmenlik / Başöğretmenlik Eğitim Programının Yeniden Düzenlenmesini Talep Ettik1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nun “Öğretmenlerin izin ve tatilleri” başlıklı, 50/A – (Ek:15/4/2020-7243/24 md.) Maddesinde,“Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamaz’’ hükümleriyle, öğretmenlerin tatil dönemlerine dokunulamayacağı açıktır.

Öğretmenlerimizin tatil ve dinlenme hakları, Anayasa, İLO Sözleşmeleri ve Temel Eğitim Kanunu hükümleri doğrultusunda korunmaktadır. Getirilen değişiklik ve sonrası sunulan takvim ile öğretmenlerin tatil döneminde mali ve kariyer hakları sağlamaya dönük eğitimi alması, Aday Öğretmenlik ve Öğretmen Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 12. maddesine göre zorunlu olduğu hükmü vardır.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programının, insan temel hakkı olan ve öğretmenlere kanunla verilmiş yaz tatilinde yapılması insan hakları ile ilgili temel sözleşmelere, anayasaya ve ilgili kanunlara aykırılık teşkil etmektedir.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) olarak Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Adaylık Eğitiminin kanuna, mevzuata ve insan haklarına uygun olarak düzenlenmesi hususunda MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne resmi talepte bulunduk.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular