Yardımcı Engelli Gözetmenlerine Ödenecek Ücretin Okuyuculuk, Kodlama Yapıp Yapmamasına Bakılmaksızın Tüm Yardımcı Engelli Gözetmenlerine Yatırılmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 2 Nisan 2024 Salı
Yardımcı Engelli Gözetmenlerine Ödenecek Ücretin Okuyuculuk, Kodlama Yapıp Yapmamasına Bakılmaksızın Tüm Yardımcı Engelli Gözetmenlerine Yatırılmasını Talep Ettik

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı uygulanan sınavlarda öğretmenlerimiz gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmeni olarak görev alabilmektedir. Sınavda alınan görev türüne göre de sınav ücreti ödenmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, Yardımcı Engelli Gözetmeni, Madde 24- (1) “Engeli nedeniyle kendisine yardımcı görevlendirilecek adaya soruların okunması, kodlama işlemleri ve/veya sınav okul veya binalarındaki diğer ihtiyaçları için nezaret edecek görevlilerdir. Bu görevliler, bölge sınav yürütme komisyonunca sınavın özelliğine göre ilgili alan öğretmenlerinden ya da ihtiyaca göre özel eğitim öğretmenleri arasından seçilir.” ifadesi yer almaktadır. Sınavlarda yardımcı engelli gözetmeni olarak görev alan öğretmenlerimize, Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar, Yardımcı engelli gözetmeni, Madde 16-(1) “Soruların okunması ve/veya adayların kodlama işlemleri için yardımcı verilmesi uygun görülen engelli adaylara nezaret eden sınav görevlileri ile engelli adayların sınav binalarındaki ihtiyaçları için görevlendirilenlere oturum başına 2.200 gösterge rakamını geçmemek üzere sınav ücreti ödenebilir.” ifadesine göre ücret yatırılmaktadır. İlgi maddeler gereğince sınavda yardımcı engelli gözetmeni olarak görev alan öğretmenler yalnızca okuyuculuk, kodlayıcılık değil sınava ilişkin tüm gereksinimlerde adayın ihtiyaçlarını gidermekte ve ek süre isteyen engelli adaylar için fazladan 20 dakika daha görevini sürdürmektedirler.

Sendikamıza ulaşan bilgiler neticesinde, yardımcı engelli gözetmeni olarak görev alan öğretmenlerimize sınavlarda okuyuculuk, kodlayıcılık görevlerini gerçekleştirmediyse adayın diğer ihtiyaçlarının giderilmesine ve ek süre gözetmenlik yapılmasına bakılmaksızın yardımcı engelli gözetmeni olarak değil yalnızca gözetmen olarak ücret ödendiği, illere göre uygulamaların farklılaştığı iletilmiştir.

İlgili yönergede değişiklik yapılarak; yardımcı engelli gözetmenlerine ödenecek ücretin okuyuculuk, kodlayıcılık yapıp yapmamasına bakılmaksızın tüm yardımcı engelli gözetmenlere yatırılmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular