Yök E Bağlı Üniversitelerde Görevli Öğretim Üyeleri Ve Öğretim Görevlilerine De Öğretime Hazırlık Ödeneği Verilmesini Ve Danışmanlık Görevleri İçin Ek Ödeme Yapılmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 11 Mart 2024 Pazartesi
YÖK e Bağlı Üniversitelerde Görevli Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlilerine de Öğretime Hazırlık Ödeneği Verilmesini ve Danışmanlık Görevleri için Ek Ödeme Yapılmasını Talep Ettik

Öğretim yılına hazırlık ödeneği; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 32. Maddesine göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır. İlgili madde gereği eğitim öğretim hizmet sınıfında dahil olan öğretmen ve kanunda belirtilen memurlar her yıl sene başında öğretim yılına hazırlık ödeneği almaktadır. Ancak kurulunuza bağlı üniversitede çalışan öğretim üyeleri ve öğretin görevlileri eğitim ve öğretim hizmetleri kapsamında görev almalarına rağmen ünvan sebebi ile öğretim yılına hazırlık ödeneğinden faydalanamamaktadır. Bakıldığı zaman üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin de kademe farklı olsa dahi eğitim ve öğretime hizmet sınıfında ders görevleri mevcut olduğundan çeşitli harcama kalemleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin sene boyunca lisans öğrencilerine yaptıkları danışmanlık görevi bulunmaktadır. Öğrencilere verilen bireysel danışmanlık mesai dışında da ek bir zaman almakta, angarya oluşturmakta ve emek harcatmaktadır. Ancak öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine lisans öğrencilerine yaptıkları danışmanlık karşılığı herhangi bir ek ödeme yapılmamaktadır.

Kurulunuza bağlı üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine de her eğitim öğretim yılı başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi, lisans öğrencilerine yaptıkları danışmanlık görevi karşılığında ek ödeme yapılmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular