Yönetici Atamalarında Puan Üstünlüğü Yok Sayılarak Yapılan Usulsüz Görevlendirmeyi İptal Ettirdik - Duyurular
Duyurular // 23 Mart 2023 Perşembe

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUKİ KAZANIM DAHA Üyemizin bir okulun münhal müdür yardımcılığı kadrosuna kendisinden daha düşük puana sahip olan kadın yönetici görevlendirilmesiyle ilgili hukuki kazanım elde ettik.

Yönetici Atamalarında Puan Üstünlüğü Yok Sayılarak Yapılan Usulsüz Görevlendirmeyi İptal EttirdikMüdür yardımcılığı atamalarında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde geçen ‘Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir' hükmüne dayandırılarak yapılan usulsüz atamaya açmış olduğumuz davada; Manisa İdare Mahkemesi üyemizin yaptığı itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştır. Böylece karma eğitim kurumlarında bir kadın müdür yardımcısı varken, diğer müdür yardımcılığı kadrolarına atanmada kadın önceliğinin uygulanmaması ve bu atamanın sınav puanı üstünlüğüne göre yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Eğitim Gücü Sen olarak üyemizin 2022 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında yapmış olduğu başvuruda tercihleri arasında yer alan bir okulun münhal müdür yardımcılığı kadrosuna kendisinden daha düşük puana sahip olan kadın yönetici görevlendirilmesiyle ilgili hukuki kazanım elde ettik. Görevlendirmeye ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine dair 09/09/2022 tarihli işlemin; mevcut yönetici kadrosuna yapılan görevlendirme işleminin, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 34'üncü maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca tesis edildiği gerekçesine dayanıldığı, ancak atama yapılan kademede halihazırda zaten bir kadın müdür yardımcısının görev yapmakta olduğu, buna göre puanı daha düşük birinin anılan kadroda görevlendirilmesinin Yönetmeliğin 34. maddesi ile izahının mümkün olmadığı, bu durumun "liyakat" ilkesine de açıkça aykırı olduğu, işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek tesis edildiği, sebep ve konu öğeleri yönünden hukuka aykırılık teşkil ettiği, ayrıca söz konusu okulda kadın müdür yardımcısı olduğu bilindiğinden tercih edildiği, bu kapsamda "belirlilik" ve"öngörülebilirlik" ilkelerinin de ihlal edildiği ileri sürülerek iptali istenmiştir. 

Bahsi geçen okulun yöneticilerinden en az birinin kadın olması şartının zaten sağlanmış olduğu anlaşıldığından, puan üstünlüğü esas alınarak görevlendirme yapılması gerekirken kadın önceliği esas alınmak suretiyle davacının tercihleri arasında yer alan okula kadın müdür yardımcısı görevlendirilmesine ve buna göre davacının adı geçen okula görevlendirme talebinin reddedilmesine ilişkin olarak tesis edilen işleme yapılan itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular