Yönetmelikte Bulunan Ancak Bu Zamana Dek Uygulanmayan Rotasyon Mağduriyetlere Konu Olmamalıdır - Duyurular
Duyurular // 29 Mayıs 2024 Çarşamba

Çeşitli sendikalar ve kuruluşlar Meslek Kanununda yer almayacağı için rotasyonun olmayacağı ve bunu kendilerinin engellediğine dair yazı ve sosyal medya paylaşımları yapmaktadır. Mevcut Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 48. Maddede rotasyonun nasıl yapılacağı açıkça ifade edilmiştir. Madde 48’e göre;

“Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi

MADDE 48 – (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla (Değişik ibare: RG-4/7/2015-29406)   12 yıl görev yapabilir.

(2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam (Değişik ibare: RG-4/7/2015-29406)   12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır.

(9) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda (Değişik ibare: RG-4/7/2015-29406)   12 yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı sınıf ve şubeyle devam etmeleri şartıyla 4’üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.” Şeklinde açıkça ifade edilmiştir.

Kanunda yer almayacak olması ve bugüne kadar uygulanmamış olması mevcut yönetmeliğin uygulanmayacağı anlamına gelmemektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, geçmiş yıllarda rotasyon konusunu gündeme getirip denemiş ancak tepkiler nedeni ile geri çekmiştir. Mevcut durumda yönetmelikte var olan rotasyonun kalkmasına yönelik bir çalışma yoktur. Bugün gündemdeki konu rotasyonunun, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” teklifinin içinde yer almamasıdır. Rotasyonun uygulanabilirliği noktasına baktığımızda; özellikle birçok il ve ilçe de sayıları az olan meslek liseleri, BİLSEM, RAM, özel eğitim okulları, halk eğitim merkezleri, MESEM vb. kurum türlerinde görev alan öğretmenler için ciddi mağduriyet yaratacağı görülmektedir. İyi planlanmış ve mağduriyet yaratmayacak bir rotasyonun öğretmenlere mesleki anlamda fayda sağlayacağı düşünülmekle birlikte Eğitim Gücü Sen olarak rotasyon sürecinin takibindeyiz. Yönetmelikte yer alan rotasyonun bu sene uygulanması durumunda hak kaybı ve oluşabilecek olası mağduriyetlerin önlenmesi, giderilmesi yönünde her türlü yasal ve hukuksal mücadelemizi vereceğiz.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular