Zorunlu Hizmet Bölgelerinde Çalışmakta Olan Ve Aftan Kaynaklı 2 Yıl Hizmet Süresini Tamamlayamayıp Mağduriyet Yaşayan Tüm Öğretmenlerimize Kademe İlerlemesi Hakkının Verilmesini Talep Ettik. - Duyurular
Duyurular // 27 Şubat 2024 Salı
Zorunlu Hizmet Bölgelerinde Çalışmakta Olan ve Aftan Kaynaklı 2 Yıl Hizmet Süresini Tamamlayamayıp Mağduriyet Yaşayan Tüm Öğretmenlerimize Kademe İlerlemesi Hakkının Verilmesini Talep Ettik.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. Maddesinde “72. madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” İfadesi yer almaktadır. İlgili madde gereği Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin zorunlu hizmetini ifa ediyor olması koşuluyla en az 2 yıl zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerde çalışan devlet memurları kademe ilerlemesinden faydalanabilmektedir.

Ancak; Sayın Bakan Yusuf Tekin’in açıklamasıyla 16.06.2023 tarih itibariyle tüm öğretmenlere zorunlu hizmet affı verilmiştir. Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışmakta olup affa tabi olan öğretmenlerimiz bölgede çalışmaktan kaynaklı kademe ilerlemesi hakkından faydalanamamaktadır.

İlgili konu gereği hak kaybına uğrayan öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için zorunlu hizmet bölgelerinde çalışmakta olan ve aftan kaynaklı 2 yıl hizmet süresini tamamlayamayıp mağduriyet yaşayan tüm öğretmenlerimize kademe ilerlemesi hakkının verilmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular