Bilsem Seçmelerinde Uygulayıcılara Ücretlerinin Eksik Ödenmesi - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 7 Mart 2022 Pazartesi

Bilsem Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulayıcısı olarak görevlendirilen uygulayıcılara geçmiş yıllarda uygulama başına ücret ödenirken bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün yayınladığı

Bilsem Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulayıcısı olarak görevlendirilen uygulayıcılara geçmiş yıllarda uygulama başına ücret ödenirken bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün yayınladığı ‘’Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama esasları’’2. Madde a) bendinde ‘’ Bir gün iki oturumdan, her oturum da iki uygulamadan oluşacaktır.’’ İfadesi ile iki uygulama 1 oturum olarak ifade edilmiştir. Oysa ki; değerlendirme sürecinde her uygulama ayrı bir değerlendirme ve ayrı bir oturumdur. Esaslarda iki farklı sınavın tek sınav veya uygulama olarak gösterilmesi hatalıdır. Bu tanımlamaya göre günde 4 uygulama yapıldığı halde iki uygulama ücreti verileceği ifade edilmektedir. Geçtiğimiz yıllar yapılan uygulama başına ücret verildiği halde bu yıl bu şekilde bir uygulama hatalıdır. Anayasanın 18. Maddesi Angarya yı yasaklamıştır. Yapılan görevin karşılığı ücret verilmemesi angarya kapsamında değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinde mevzuata uygun şekilde her uygulama için ayrı ücret verilmelidir.

Yine bir başka konu ise
13 Haziran-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan Bireysel Değerlendirme Basamağında görev alan testörlere hiçbir ödemenin yapılmıyor olmasıdır. Asıl uzun, detaylı, uzmanlık isteyen, zahmetli ve süreç olarak ta aylar süren kısımda herhangi bir ücret ödenmiyor ve bu sürece katılımları zorunlu. Testörlere kanuni izin hakları dahi (zaman zaman) kullandırılmıyor bu süreçte. RAM personeli testörler yanında okullarda görev yapan yüzlerce özel eğitim ve Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman ASİS uygulayıcısı da bu süreçte aynı şekilde görev alıyor. İlgili uygulayıcılar Ağustos ortalarına kadar görevlendiriliyor ve herhangi bir ödeme almıyorlar. Hukuki olarak emsal kararlar ile ödenmesi gereken bu görevlere ödeme yapılmaması yine angaryadır.

Bireysel Değerlendirme sürecinde yapılan çalışmanın güçlüğüyle doğru orantılı bir şekilde uygulamalar için ücret verilmelidir.
Konuyla ilgili Eğitim Gücü Sen olarak Genel Müdürlüğe talepte bulunduk.
Uygulayıcı arkadaşların hak mağduriyeti için ek te sunduğumuz dilekçeyi bireysel olarak müdürlüklerine sunması önemlidir.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları